- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Jaetun asiantuntijuuden valmennus Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoossa 

   Talaskivi-Munther, Tanja; Talasma, Hannamari; Varjonen, Kaijus (Ratkes ry, 2017)
   Kokemusten jakaminen lisää ymmärrystä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista ja purkaa niihin liittyviä ennakkoluuloja ja asenteita. Yhteinen työskentely vahvistaa valmennettavien itsetuntemusta sekä auttaa ...
  • Jaetun opettajuuden haasteet : kirjaston, opetuksen ja työelämän yhteistyö hoitoalan koulutuksen hankkeessa 

   Lahtinen, Johanna (Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2014)
   Collaboration between libraries and education is perceived to be essential in higher education so that accumulation of information and more in-depth study assignments would result in effective learning outcomes. This study ...
  • Japanilaisvessa sopisi palvelutaloomme 

   Väkevä-Harjula, Irene; Heikkinen, Sari (Keskisuomalainen Oyj, 2017)
   Kirsikankukat olivat täydessä loistossaan, kun saavuimme Sendaihin Pääsiäisen jälkeen. Ihan ensimmäisenä iski suuri ihmetys japanilaisten valtavaa kauneuden arvostusta sekä ympäristön siisteyttä kohtaan. Tuntui, että kaikki ...
  • Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Useat organisaatiot ja erilaiset yhteisöt toimivat tänä päivänä aktiivisesti kannustaakseen yhteisöjensä jäseniä ulkomaantyöhön. Tässä oppaassa ulkomaantyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka tapahtuu kotimaan ...
  • Johtajuus tänään / Leadership today 

   Wainio, Elina; Ceron, Amelia; Dhakal, Salima; Eloranta, Tarja; Faezi, Sonja; Faezi, Zeinab; Hietanen, Auli; Hyyryläinen, Milla; Jullien, Caroline; Jyränoja, Claudia; Keränen, Adele; Labalette, Sandy; Lahti, Johanna; Lee, Ji Woo; Leppäniemi, Tiina; Lewandowska, Daria; Maestu Ceballos, Angela; Ulatowska, Roksana; Mäkilä, Erja; Palander, Anette; Puhakka, Sanna; Saarikoski, Ville; Tuominen, Pinja; Ulatowska, Roksana; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Leadership is like an ameba; a constantly evolving phenomenon that endures through technological upheavals, globalization, booms and recessions. Leadership is questioned in the turbulences of the world, where it takes shape ...
  • Joint association of overweight and common mental disorders with diagnosis-specific disability retirement 

   Svärd, Anna; Pipping, Hugo; Lahti, Jouni; Mänty, Minna; Rahkonen, Ossi; Lahelma, Eero; Lallukka, Tea (Williams & Wilkins, 2018)
   Objective: We examined the joint association of overweight and CMD (common mental disorders) with diagnosis-specific disability retirement among midlife employees. Methods: Baseline surveys (n = 8960, response rate 67%) ...
  • Joogaa, tähtien katselua tai asiantuntijaluentoja kotoa käsin – moni asia mahdollistuu teknologian avulla 

   Leppäniemi, Tiina; Honkonen, Anniina (Eläkkeensaajien keskusliitto, 2019)
   Harrastuksista on tutkitusti hyötyä mielenterveyden lisäksi myös muistille. Aktiivista elämää keski-iässä viettävä voi ehkäistä tai lykätä dementian puhkeamista vanhuudessa. Liikunnan ohella myös aivoja aktivoivat harrastukset, ...
  • Julkaisumaksujen jäljillä: kokemuksia APC-maksujen seurannasta 

   Ikonen, Arto; Jussila, Juho; Laakkonen, Anna; Linna, Anna-Kaarina; Suonpää, Sirpa (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2020)
   Avoimen julkaisemisen yleistyessä apc-maksujen hallinnointi ja seuranta on noussut yhä tärkeämpään rooliin suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Samalla on huomattu myös ne haasteet, joita maksuliikenteen seuraamiseen ...
  • Julkinen keskustelu osallistuvassa budjetoinnissa 

   Lund, Virpi (Keski-Espoo seura, 2018)
   Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa kansalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan ja päättämään siitä, miten julkisia varoja jaetaan ja käytetään.
  • Julkisten palvelujen uudet tuotantotavat 

   Rannisto, Pasi-Heikki; Pento, Tapio; Vedenkannas, Matti; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Suomalaiset julkiset palvelut hakevat uutta muotoaan. Hyvinvointivaltion myötä kuntien tehtäväksi on tullut lukuisten kansalaisille tarjottavien palvelujen tuottaminen. Palvelujen laajuus sekä määrällisesti että laadullisesti ...
  • Jumppaa, humppaa ja kuntosalia – ikäihmisten liikunta voisi olla paljon muutakin 

   Julin, Mikko (Liikuntatieteellinen Seura, 2019)
   Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa liikunnan harrastaminen, mutta mitä liikuntaa on tarjolla ikäihmisille? Kävely, kuntosaliharjoittelu tai ohjattu liikuntatuokio ovat tyypillisiä ikäihmisille suositeltuja ja tarjottuja ...
  • Jäsenkysely 2014 : kirjastotyön muutoksessa tukea kaivataan muutoksenhallintaan ja työn uusille alueille 

   Mäkinen, Olli; Lahtinen, Hanna; Saarti, Jarmo (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2015)
   Suomen Tieteellinen Kirjastoseura järjesti marraskuussa 2014 jäsenkyselyn, jonka avulla seuran toimintaa on tarkoitus arvioida ja kehittää. Yleisesti jäsenistö oli tyytyväinen seuran toimintaan, mutta erityisesti koulutuksen ...
  • Kaatuneiden huolto talvi - ja jatkosodassa 

   Siltala, Anniina; Moisander, Hannele (Helsingin seudun sotaveteraani, 2019)
   Laurea-ammattikorkeakoulu ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 2019, minkä tarkoituksena on, että opiskelijat tekevät lottatoiminnasta ja sota-ajan sairaanhoidosta opinnäytetöitä. Yhtenä ...
  • Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus kehittämis- ja kokeilualustana Fiksu Kalasatama co-designing wellbeing -hanke 

   Äyväri, Anne
   Laurea Julkaisut 116 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing -hankkeen päätavoitteena oli jatkokehittää Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen kehittämis- ja kokeilualustan toimintamallia palvelemaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan ...
  • Kannustamista, motivointia ja vankituntemusta : Näkökulmia valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaamiseen 

   Rantanen, Teemu; Järveläinen, Eeva; Lindström, Janika; Marjanen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Avoimemmat seuraamukset ja rikollisuudesta irrottautumista korostava desistanssi-näkökulma ovat muuttaneet rikosseuraamusalan osaamisvaatimuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valvottua koevapautta valmistelevan ja ...
  • Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! : Yhteistyöhön perustuva toimintamalli 

   Kaarni, Christina; Kalm-Akubardia, Maija; Kuusela, Anssi; Källström, Eija; Rönkä, Ilona; Väkiparta-Lehtonen, Pia; Wegmüller, Marianne; Wesanko, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suuri osa tutkinnon suorittaneista kansainvälisistä nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga- Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut ovat vuosina 2016–2017 pyrkineet vastaamaan ...
  • Kansainväliset turvallisuustutkijat : globaalit tapahtumat vaikuttavat yksityisen turvallisuusalan tulevaisuuteen 

   Santonen, Teemu (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, 2014)
   Miten kansainväliset turvallisuusalan tutkijat näkevät yksityisen turvallisuusalan tulevaisuuden? Asiaa on tutkinut Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja, kauppatieteiden tohtori Teemu Santonen osana ForeMassi 2025 ...
  • Kasvava hevosala : Hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa 

   Pussinen, Sirpa; Korhonen, Jukka; Pölönen, Ilpo; Varkia, Rauni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Hevosala on yksi maaseudun kasvavista elinkeinoista. Monipuolinen hevosala tarjoaa mahdollisuuksia niin ammattimaiseen yritystoimintaan kuin harrastukseen. Yritys- ja harrastustoiminnan yleistymisen myötä on hevosalan alue- ...
  • Kasvun ytimessä - yritysten elinvoimatutkimus Vantaalla 

   Kortesalmi, Marilla; Halme, Kari; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Elinvoimaisuutta tarvitaan. Sitä synnytetään alueille ja kaupunkeihin oikein suunnatuilla elinkeinopolitiikalla, innovaatiotoiminnan tukemisella ja eri toimijoiden sujuvalla yhteistyöllä. Elinvoimaisuus on kuitenkin ...
  • Katsaus : Mitä tarjosi alan suurin opetusteknologiatapahtuma 

   Kullaslahti, Jaana; Mänty, Irma (Arene ry, 2016)
   BETT on maailman suurin opetusteknologian tapahtuma, joka jo yli kolmenkymmen vuoden ajan on kerännyt osallistujia ympäri maailmaa tammikuiseen Lontooseen. Tapahtumassa on mahdollisuus nähdä ja kokeilla uusia opetusteknologian ...