- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Kaatuneiden huolto talvi - ja jatkosodassa 

   Siltala, Anniina; Moisander, Hannele (Helsingin seudun sotaveteraani, 2019)
   Laurea-ammattikorkeakoulu ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 2019, minkä tarkoituksena on, että opiskelijat tekevät lottatoiminnasta ja sota-ajan sairaanhoidosta opinnäytetöitä. Yhtenä ...
  • Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus kehittämis- ja kokeilualustana Fiksu Kalasatama co-designing wellbeing -hanke 

   Äyväri, Anne
   Laurea Julkaisut 116 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing -hankkeen päätavoitteena oli jatkokehittää Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen kehittämis- ja kokeilualustan toimintamallia palvelemaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan ...
  • Kannustamista, motivointia ja vankituntemusta : Näkökulmia valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaamiseen 

   Rantanen, Teemu; Järveläinen, Eeva; Lindström, Janika; Marjanen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Avoimemmat seuraamukset ja rikollisuudesta irrottautumista korostava desistanssi-näkökulma ovat muuttaneet rikosseuraamusalan osaamisvaatimuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valvottua koevapautta valmistelevan ja ...
  • Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! : Yhteistyöhön perustuva toimintamalli 

   Kaarni, Christina; Kalm-Akubardia, Maija; Kuusela, Anssi; Källström, Eija; Rönkä, Ilona; Väkiparta-Lehtonen, Pia; Wegmüller, Marianne; Wesanko, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suuri osa tutkinnon suorittaneista kansainvälisistä nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga- Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut ovat vuosina 2016–2017 pyrkineet vastaamaan ...
  • Kansainväliset turvallisuustutkijat : globaalit tapahtumat vaikuttavat yksityisen turvallisuusalan tulevaisuuteen 

   Santonen, Teemu (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, 2014)
   Miten kansainväliset turvallisuusalan tutkijat näkevät yksityisen turvallisuusalan tulevaisuuden? Asiaa on tutkinut Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja, kauppatieteiden tohtori Teemu Santonen osana ForeMassi 2025 ...
  • Kasvava hevosala : Hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa 

   Pussinen, Sirpa; Korhonen, Jukka; Pölönen, Ilpo; Varkia, Rauni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Hevosala on yksi maaseudun kasvavista elinkeinoista. Monipuolinen hevosala tarjoaa mahdollisuuksia niin ammattimaiseen yritystoimintaan kuin harrastukseen. Yritys- ja harrastustoiminnan yleistymisen myötä on hevosalan alue- ...
  • Kasvun ytimessä - yritysten elinvoimatutkimus Vantaalla 

   Kortesalmi, Marilla; Halme, Kari; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Elinvoimaisuutta tarvitaan. Sitä synnytetään alueille ja kaupunkeihin oikein suunnatuilla elinkeinopolitiikalla, innovaatiotoiminnan tukemisella ja eri toimijoiden sujuvalla yhteistyöllä. Elinvoimaisuus on kuitenkin ...
  • Katsaus : Mitä tarjosi alan suurin opetusteknologiatapahtuma 

   Kullaslahti, Jaana; Mänty, Irma (Arene ry, 2016)
   BETT on maailman suurin opetusteknologian tapahtuma, joka jo yli kolmenkymmen vuoden ajan on kerännyt osallistujia ympäri maailmaa tammikuiseen Lontooseen. Tapahtumassa on mahdollisuus nähdä ja kokeilla uusia opetusteknologian ...
  • Katse ongelmista mahdollisuuksiin : voimavaralähtöinen kaupunkikehittäminen imagon rakentajana 

   Salin, Ossi (Keski-Espoo Seura, 2017)
   Voimavaralähtöisessä kaupunginosakehittämisessä tunnistetaan alueen tarjoamia mahdollisuuksia, resursseja ja asukkaiden olemassa olevia kykyjä. MunIdea -pilottihanke ammentaa voimavaralähtöisestä lähestymistavasta ja tukee ...
  • Kauneuden kaksi vuosikymmentä - kollageenista kilpailustrategioihin 

   Lahtinen, Nina; Laurea-ammattikorkeakoulu; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kädessäsi on julkaisu, joka kertoo kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulutuksen historian sen syntyhetkistä tähän päivään. Julkaisu kertoo koulutuksen evoluutiosta ja nykyhetkestä sekä antaa joitakin vihjauksia tulevaisuudesta. ...
  • Keeping up with the nurses : on-the-job language coaching of health care professionals of immigrant background 

   Kuparinen, Kristiina (International Academy of Technology, Education and Development, 2017)
   Language skills are of crucial importance for the immigrants. When employed, however, there are often little opportunities to learn the occupational language more in depth. This article focuses on changes that take place ...
  • Kehittämishanke muutosvoimana vanhustyössä 

   Niiniö, Hannele; Puttonen, Päivi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen on ollut Vantaan ja Espoon kaupunkien, Aalto-‎yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä ‎toteuttama ja Laurean hallinnoima kehittämishanke ajalla ...
  • Kehittämispohjaisen oppimisen sovellus peruskouluille : LbD4All-opas 

   Henriksson, Kristina; Korkiakangas, Mailis; Mantere, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Peruskoulun kehittämiseen tarvitaan uusia toimintatapoja, jotta pystytään vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Kehittämissuuntautunut yhteistoiminnallinen oppilaiden, opettajien ja työelämän toimijoiden ...
  • Kemikaaliturvallisuus käsityön opettajan näkökulmasta 

   Kettunen, Paula; Martikainen, Soili (Teknisten aineiden opettajat, 2019)
   Lähtökohta turvalliselle kemikaalien käytölle käsityön opetuksessa on se, että opettaja tietää, mitä kemikaaleja luokassa käytetään, miten niitä säilytetään, käytetään, kuljetetaan ja hävitetään turvallisesti sekä mitä ...
  • KERRO KAVERILLE KANS : Kokemuksia ja näkemyksiä Laurean P2P-opiskelusta 

   Lääveri, Anette; Korkalainen, Karoliina; Oinonen, Milla-Maria; Oyer, Julien; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Laurea-ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjelmassa Hyvinkäällä ja Tikkurilassa on käytössä projekteissa oppimiseen perustuva Peer to Peer-toimintamalli (P2P). P2P-toimintamallissa opiskelijat opiskelevat tutkintonsa ...
  • Kestokäyttöisen leikkausliinan edut : kirjallisuuskatsaus 

   Laitinen, Sirja; Lintukorpi, Anne; Aholaakko, Teija-Kaisa (Suomen Sairaalahygieniayhdistys, 2015)
   Suomalaisissa leikkaussaleissa päätöksen steriilin alueen rajauksessa käytettävistä liinoista tekee useimmiten perioperatiivinen sairaanhoitaja. Leikkausliinojen laadun valvomiseksi on käytössä useita määräyksiä ja ...
  • Kestävä kehityksen verkko-oppimisympäristö kotitalousopettajan työkaluna 

   Mantere, Päivi; Temisevä, Sini (Kotitalousopettajien liitto, 2016)
   Tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle, kun sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista hyvinvointia opitaan ylläpitämään. Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävänä on huolehtia, että kansalaisilla on tietoa, taitoa, valmiuksia ...
  • KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA : Hyvinkään Laurea 

   Virtanen, Anne; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Hyvinkään Laureassa kestävää kehitystä on edistetty monin tavoin. Toimipisteessä on kestävän kehityksen koulutusohjelma, liiketalouden opiskelijat voivat suuntautua ympäristöjohtamiseen ja terveysalalla opiskellaan erityisesti ...
  • Ketteryyttä asiakaskeskeisen liiketoimintamallin jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen 

   Ojasalo, Katri; Ojasalo, Jukka (Teknologian tutkimuskeskus VTT, 2016)
   Asiakaskeskeisyys korostuu lähes jokaisen yrityksen ja muun organisaation strategiassa ja arvoissa. Mutta kuinka helppoa näiden strategioiden ja arvojen jalkauttaminen on? Näkyykö aito asiakaskeskeisyys kovinkaan laajasti ...
  • The key competences of successful project managers 

   Kurki, Maija-Helena; Vesala, Auri; Tallgren, Taru; Uusitalo, Tero
   114 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
   Skilful project management will add value to business. The project manager’s ability to mobilize and combine res ources plays a vital role in successful project management. Leadership and management competences are ...