- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Kaatuneiden huolto talvi - ja jatkosodassa 

   Siltala, Anniina; Moisander, Hannele (Helsingin seudun sotaveteraani, 2019)
   Laurea-ammattikorkeakoulu ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 2019, minkä tarkoituksena on, että opiskelijat tekevät lottatoiminnasta ja sota-ajan sairaanhoidosta opinnäytetöitä. Yhtenä ...
  • Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus kehittämis- ja kokeilualustana Fiksu Kalasatama co-designing wellbeing -hanke 

   Äyväri, Anne
   Laurea Julkaisut 116 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Fiksu Kalasatama Co-designing Wellbeing -hankkeen päätavoitteena oli jatkokehittää Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen kehittämis- ja kokeilualustan toimintamallia palvelemaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan ...
  • Kalevi Leppänen: Suomalaisen olutkulttuurin jäljillä 

   Lehtinen, Anikó (Olutposti Media, 2021)
   Kirja-arvostelu. Suomalaisen olutkulttuurin jäljillä on pitkän linjan olutammattilaisen ja –harrastajan, Kalevi Leppäsen rakkaudentunnustus oluelle. Monipuolisen kirjan punainen lanka on vahva henkilökohtainen ote, joka ...
  • Kannustamista, motivointia ja vankituntemusta : Näkökulmia valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaamiseen 

   Rantanen, Teemu; Järveläinen, Eeva; Lindström, Janika; Marjanen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Avoimemmat seuraamukset ja rikollisuudesta irrottautumista korostava desistanssi-näkökulma ovat muuttaneet rikosseuraamusalan osaamisvaatimuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valvottua koevapautta valmistelevan ja ...
  • Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! : Yhteistyöhön perustuva toimintamalli 

   Kaarni, Christina; Kalm-Akubardia, Maija; Kuusela, Anssi; Källström, Eija; Rönkä, Ilona; Väkiparta-Lehtonen, Pia; Wegmüller, Marianne; Wesanko, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suuri osa tutkinnon suorittaneista kansainvälisistä nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga- Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut ovat vuosina 2016–2017 pyrkineet vastaamaan ...
  • Kansainväliset turvallisuustutkijat : globaalit tapahtumat vaikuttavat yksityisen turvallisuusalan tulevaisuuteen 

   Santonen, Teemu (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, 2014)
   Miten kansainväliset turvallisuusalan tutkijat näkevät yksityisen turvallisuusalan tulevaisuuden? Asiaa on tutkinut Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja, kauppatieteiden tohtori Teemu Santonen osana ForeMassi 2025 ...
  • Kasvava hevosala : Hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa 

   Pussinen, Sirpa; Korhonen, Jukka; Pölönen, Ilpo; Varkia, Rauni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Hevosala on yksi maaseudun kasvavista elinkeinoista. Monipuolinen hevosala tarjoaa mahdollisuuksia niin ammattimaiseen yritystoimintaan kuin harrastukseen. Yritys- ja harrastustoiminnan yleistymisen myötä on hevosalan alue- ...
  • Kasvun ytimessä - yritysten elinvoimatutkimus Vantaalla 

   Kortesalmi, Marilla; Halme, Kari; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Elinvoimaisuutta tarvitaan. Sitä synnytetään alueille ja kaupunkeihin oikein suunnatuilla elinkeinopolitiikalla, innovaatiotoiminnan tukemisella ja eri toimijoiden sujuvalla yhteistyöllä. Elinvoimaisuus on kuitenkin ...
  • Katsaus : Mitä tarjosi alan suurin opetusteknologiatapahtuma 

   Kullaslahti, Jaana; Mänty, Irma (Arene ry, 2016)
   BETT on maailman suurin opetusteknologian tapahtuma, joka jo yli kolmenkymmen vuoden ajan on kerännyt osallistujia ympäri maailmaa tammikuiseen Lontooseen. Tapahtumassa on mahdollisuus nähdä ja kokeilla uusia opetusteknologian ...
  • Katsaus avointen innovaatioiden yhteiskehittämistä ja testausta tukeviin sosiaali- ja terveysalan sivustoihin 

   Äyväri, Anne; Hirvikoski, Tuija
   Laurean julkaisusarja / Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Suomeen on syntynyt lukuisia julkisella rahoituksella toteutettuja alueellisia ja temaattisia innovaatioalustoja ja -ekosysteemejä. Monitoimijainen innovaatiotoiminta ei ole uusi ilmiö, sillä sen kehittäminen ja tutkiminen ...
  • Katsaus modernin sairaanhoitajakoulutuksen historiaan 

   Aholaakko, Teija-Kaisa
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Artikkeli esittelee suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen historian 1800-luvulta tähän päivään. Samalla se näyttää miten alkujaan erilaisten yhteisöjen järjestämä koulutus on vuosien saatossa ammattimaistunut ja tuo esiin ...
  • Katse ongelmista mahdollisuuksiin : voimavaralähtöinen kaupunkikehittäminen imagon rakentajana 

   Salin, Ossi (Keski-Espoo Seura, 2017)
   Voimavaralähtöisessä kaupunginosakehittämisessä tunnistetaan alueen tarjoamia mahdollisuuksia, resursseja ja asukkaiden olemassa olevia kykyjä. MunIdea -pilottihanke ammentaa voimavaralähtöisestä lähestymistavasta ja tukee ...
  • Katse tulevaisuuteen: Strateginen ennakointi yritysten kilpailukyvyn edellytyksenä 

   Ketonen-Oksi, Sanna (Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2021)
   Artikkeli on lyhennetty, uudelleen muotoiltu kirjoitus joulukuussa 2020 IEEE Transactions in Engineering Management -journaalissa julkaistusta, vertaisarvioidusta artikkelista ”Developing organisational futures orientation ...
  • Kauneuden kaksi vuosikymmentä - kollageenista kilpailustrategioihin 

   Lahtinen, Nina; Laurea-ammattikorkeakoulu; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kädessäsi on julkaisu, joka kertoo kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulutuksen historian sen syntyhetkistä tähän päivään. Julkaisu kertoo koulutuksen evoluutiosta ja nykyhetkestä sekä antaa joitakin vihjauksia tulevaisuudesta. ...
  • Keeping up with the nurses : on-the-job language coaching of health care professionals of immigrant background 

   Kuparinen, Kristiina (International Academy of Technology, Education and Development, 2017)
   Language skills are of crucial importance for the immigrants. When employed, however, there are often little opportunities to learn the occupational language more in depth. This article focuses on changes that take place ...
  • Kehittämishanke muutosvoimana vanhustyössä 

   Niiniö, Hannele; Puttonen, Päivi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen on ollut Vantaan ja Espoon kaupunkien, Aalto-‎yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä ‎toteuttama ja Laurean hallinnoima kehittämishanke ajalla ...
  • Kehittämispohjaisen oppimisen sovellus peruskouluille : LbD4All-opas 

   Henriksson, Kristina; Korkiakangas, Mailis; Mantere, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Peruskoulun kehittämiseen tarvitaan uusia toimintatapoja, jotta pystytään vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Kehittämissuuntautunut yhteistoiminnallinen oppilaiden, opettajien ja työelämän toimijoiden ...
  • Kehittämistä ja kehittymistä – matka sairaanhoitajasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan konsultiksi 

   Rosenqvist, Susanne
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tieni vuonna 1998 vastavalmistuneesta sairaanhoitajasta sosiaali- ja terveysalan konsultiksi on kestänyt noin 20 vuotta. Olen tänä aikana käynyt läpi vaiherikkaan koulutuksen ylioppilaspohjaisesta ammattiopiston ...
  • Kemikaaliturvallisuus käsityön opettajan näkökulmasta 

   Kettunen, Paula; Martikainen, Soili (Teknisten aineiden opettajat, 2019)
   Lähtökohta turvalliselle kemikaalien käytölle käsityön opetuksessa on se, että opettaja tietää, mitä kemikaaleja luokassa käytetään, miten niitä säilytetään, käytetään, kuljetetaan ja hävitetään turvallisesti sekä mitä ...
  • KERRO KAVERILLE KANS : Kokemuksia ja näkemyksiä Laurean P2P-opiskelusta 

   Lääveri, Anette; Korkalainen, Karoliina; Oinonen, Milla-Maria; Oyer, Julien; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Laurea-ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjelmassa Hyvinkäällä ja Tikkurilassa on käytössä projekteissa oppimiseen perustuva Peer to Peer-toimintamalli (P2P). P2P-toimintamallissa opiskelijat opiskelevat tutkintonsa ...