- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Laajavastuisen sairaanhoitajan tehtävänkuvan kehittyminen 

   Kotila, Jaana
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Laajavastuisilla tehtävänkuvilla on terveydenhuollossa selkeä tilaus. Yhdysvalloissa jo 1960-luvulla alkanut kehitystyö on jalkautunut Suomeenkin. Asiantuntijuuden laaja- alainen hyödyntäminen on nähty keskeisenä tekijänä ...
  • Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden seudullisen yhteistoimintaverkoston kehittämishanke Hyvinkään sairaanhoitoalueella 

   Paasovaara, Seija; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkekakoulu, 2006)
   Tämä raportti kuvaa Hyvinkään sairaanhoitoalueella vuosina 2002 - 2005 toteutettua laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kehittämishanketta Pyörre – Pyörät pyörimään – tiimit toimimaan. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ...
  • Lainvalmistelu tiedonhallinnan haasteena – tekoäly ratkaisuna? 

   Lonka, Harriet; Keinänen, Anssi; Ovaska, Eeva; Kiiski, Kimmo; Jääskinen, Väinö; Ylipaavalniemi, Jarkko; Miettinen, Pauli (Edita Publishing, 2020)
   Tässä artikkelissa tarkastellaan käytännön lainvalmisteluprosessin mallintamisen pohjalta tekoälytyövälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia lainvalmistelun laadun parantamisessa. Tutkimuksessa on käytetty tapausesimerkkinä ...
  • LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI 

   Marjanen, Päivi; Lindfors, Eila; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Millaista on lasten ja nuorten hyvä arki 2010-luvun Suomessa ja miten sitä voidaan kehittää ja ylläpitää? Lapsen ja nuoren hyvä arki –hankkeessa opiskelijat ovat pyrkineet rakentamaan lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävää ...
  • Lapset ja nuoret eivät liiku tarpeeksi : vai liikkuvatko? 

   Julin, Mikko (Koulutettujen hierojien liitto, 2015)
   Lasten ja nuorten fyysinen inaktiivisuus on noussut viime aikoina voimakkaasti keskusteluun. Lapset eivät liiku tarpeeksi edes terveytensä näkökulmasta ja viettävät kaiken aikansa virtuaalimaailmassa. Samalla myös lasten ...
  • Lapset kameran takana 

   Eronen, Jonna; Wuorinen, Tiina; Lund, Virpi (Talentia, 2014)
  • Lasten ja nuorten liikkuminen polarisoituu 

   Julin, Mikko (Koulutettujen Hierojien Liitto, 2020)
   Yhteiskunta muuttuu digitaaliseksi. Palvelut ja monet asiat hoituvat verkossa omalla päätelaitteella missä vain ja milloin vain. Myös liikkumisen tarve vähenee. Muutos näkyy lasten ja nuorten arjessa. Pihaleikit ja –pelit ...
  • Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat - terveydenhoitaja tarvitsee monenlaista osaamista 

   Putkuri, Tiina; Lahti, Mari; Axelin, Anna; Salminen, Leena (Suomen terveydenhoitajaliitto, 2021)
   Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja lisääntynyt hoidontarve aiheuttavat huolta sekä Suomessa että maailmalla.
  • "Lastensuojelun lähityöntekijä on kuin lottovoitto" : Huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta lastensuojelun lähityöntekijä –hankkeen näkökulmasta 

   Poutanen, Heidi; Verkka, Virve (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyönä toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia sosiaalisesta tuesta. Päätutkimusongelmana on tarkastella huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia ...
  • Lastensuojelun tulevaisuudet? : Case Porvoon polku ennakoivaan virtuaali-skenaarioon 

   Meristö, Tarja; Kantola, Tarja (Finnish Social and Health Informatics Association, 2017)
   Lastensuojelu on alue, jossa varhainen puuttuminen on tärkeä, mutta samalla vaikea aihe. Kyse on monitoimijaisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä, jossa toimijoilla on ylitettävänä organisaatio- ja kulttuurirajoja ja ...
  • Laurea näyttää hienoa mallia : Turvallisuusjohtamisen kautta arjen turvaa 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, 2014)
   Viestimme on, että turvallisuusjohtamisen kautta voidaan rakentaa turvallinen koulu, toteavat tämän artikkelin kirjoittajat, Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan koulutusohjelman lehtori Soili Martikainen ja ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman työn arviointi 

   Auvinen, Pekka; Mäkelä, Jarmo; Peisa, Seppo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Laurea-ammattikorkeakoulun opetusssuunnitelmatyön arviointi on Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttaman opetussuunnitelmaprosessin väliarvioinnin raportti. Raportti arvioi Laurea-ammattikorkeakoulun mittavaa ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmatyön arviointi : Loppuraportti 30.3.2007 

   Auvinen, Pekka; Mäkelä, Jarmo; Peisa, Seppo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Laurea-ammattikorkeakoulussa on toteutettu perusteellinen ja laaja opetussuunnitelmauudistus, joka käynnistyi vuonna 2004. Keskeisenä syynä uudistusprosessin käynnistämiseen oli pyrkimys saada opetussuunnitelmat vastaamaan ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityshautomo 1996 - 2006 

   Heinonen, Hilkka; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityshautomo on toiminut 10 vuotta. Yrityshautomo perustettiin laman jälkeiseen tilanteeseen, jossa väestön palvelujen tarve lisääntyi, mutta kuntien mahdollisuudet ...
  • Laurean ja Omnian opiskelijoiden kuvailua oppimisestaan Suurpellon Living lab ympäristössä 

   Vattulainen, Sirpa (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
   Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata Laurea ammattikorkeakoulun ja Omnia ammattioppilaitoksen opiskelijoiden näkemyksiä omasta oppimisestaan Suurpellon Koulii-hankkeessa. Aineisto pohjautuu Parasta arkea -pilotin mukana ...
  • Laurean opinnäytetöiden lähteet selvitetty : lähdeanalyysi Laurean 150 opinnäytetyöstä 

   Kalema, Hannele; Jokiranta, Hannu (AMKIT-konsortio, 2017)
   Laureassa toteutettiin bibliometrinen tutkimus. Lähdeanalyysin kohteeksi poimittiin satunnaisotannalla Theseus-tietokannasta kymmenen opinnäytetyötä kustakin Laurean 15 eri koulutusalasta eli yhteensä 150 AMK- ja YAMK-tason ...
  • Laureassa opitaan projekteissa 

   Uusitalo, Tero (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 2017)
   Kun espoolainen startup-yritys Spinno Sport tarvitsi apua koululaisten liikuntasovelluksen kehittämiseen, Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat tarttuivat toimeen.
  • Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan : Artikkeleita restonomikoulutuksesta 

   Korkiakangas, Mailis; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan -julkaisussa tarkastellaan Learning by Developing (LbD) -toimintamalliin pohjautuvan palveluliike-toiminnan koulutuksen käytänteitä eri näkökulmista. Artikkelit tarjoavat ...
  • Leadership, Culture and Work Environments 

   Matvejeff, Pekka (European Facility Management Network, 2017)
   Workplace strategies turn workplaces into a leadership tool. Strategic thinking has changed cost-driven workplace discussions into ways how to foster culture, productivity and creativity. Nowadays, corporate executives are ...
  • Learning by Developing 

   Raij, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   This article examines the various stages of the Learning by Developing process adopted by Laurea University of Applied Sciences. The article is based on ongoing research. The Learning by Developing model is based on a ...