- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • P2P Educational Model Providing Innovative Learning by Linking Technology, Business and Research 

   Dickinson, Paul (Horizon Research Publishing, 2017)
   This paper evaluates the effect and potential of a new educational learning model called Peer to Peer (P2P). The study was focused on Laurea, Hyvinkaa’s Finland campus and its response to bridging the gap between traditional ...
  • Paikkaan juurtuneisuus ja ammattikorkeakoulun alueellinen vaikuttaminen 

   Kivelä, Susanna (Arene ry, 2014)
   Ammattikorkeakoulut sijaitsevat ja toimivat aina jossain, joten niiden alueellisen vaikuttamisen voi ajatella muodostuvan sekä jossain sijaitsemisen että toiminnan kohdentumisen alueellisesta vaikutuksesta. Yksinkertaistaen ...
  • Palo! Palvelulla ja osaamisella kasvuun! : Konkreettisia kokeiluja ja vaikuttavaa verkostotyötä Itäisellä Uudellamaalla. Palo-hankkeen verkostotyökirja 

   Isokangas, Tytti; Ranta, Tommi; Ylönen, Marika; Annola, Erja; Kantola, Tarja; Hämäläinen, Tarja (Posintra, 2017)
   Verkostot ovat kaikkialla – työssä, arjessa ja ihmisten puheessa. Tästä huolimatta verkostoja on vaikea hahmottaa. Mitä ne oikeastaan ovat? Miten verkostoa voi kuvata? Miten verkostoa voi kehittää? Näihin kysymyksiin ...
  • Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuottaminen 

   Pöyry-Lassila, Päivi
   Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisujen sarja (Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS, 2017)
   Sote-uudistuksessa on korostettu ihmisten, sote-palveluiden asiakkaiden, mahdollisuutta osallistua omien palveluidensa suunnitteluun ja kehittämiseen. Taustalla on laajempi ajatus ihmisten mahdollisuudesta vaikuttaa omaa ...
  • Palvelukoordinaattori 

   Joulio, Petra; Sarlio-Siintola, Sari (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
   Suurpeltoa kehitettäessä on käytetty uudenlaista tapaa muokata asuinaluetta asukkaiden tarpeiden mukaisesti (Suurpellon markkinointi 2012). Laurean ammattikorkeakoulun ja Omnian ammattiopiston sekä aikuisopiston yhteisen ...
  • Palveluliiketoiminta kehittämisen ytimessä! : Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelnma (2008 - 2010) Teollinen palveluliiketoiminta 

   Vahvaselkä, Irma; Murtola, Kaarina; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä julkaisu on koulutusohjelman kahden vuosikurssin julkaisu. Toivomme, että tämä julkaisu antaa lukijalle sysäyksen palveluliiketoiminnan kehittämiseen.
  • Participatory action research as a valuebased approach to community development 

   Juujärvi, Soile; Lund, Virpi
   Laurea julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Participatory action research (PAR) is a well-known approach in social sciences but is seldom used in urban development projects. It represents a community-focused approach that is deeply grounded in ethical values, ...
  • Pedagogical experiment : Applying the P3P model for learning entrepreneurial mindset 

   Kuhmonen, Annemari; Kujanpää, Olavi; Pöyry-Lassila, Päivi (Arene ry, 2015)
   Laurea’s P3P learning environment offers an entrepreneur with strong business experience and an open-minded attitude towards developing business an opportunity of sharing expertise and co-creating with the students innovations ...
  • Pedagogical Underpinnings of a Multi-Disciplinary Language Learning Portal - the Connection Between Theory and Practice 

   Votkin, Taija; Wallenius, Liisa; Lehto, Teija; Halsas, Marjaana (International Academy of Technology, Education and Development, 2019)
   This paper discusses how pedagogical aspects have affected the technical choices in constructing the multi-disciplinary and open-access digital language learning portal called Svenskstudier i buffeformat. The portal is ...
  • Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimityö varhaiskasvatuksessa 

   Koskinen, Maarit; Jalasmäki, Henna; Rintakorpi, Kati; Campos de Valle, Rea; Eskelinen-Juntunen, Kati; Forss, Anna-Riitta; Gustafsson, Riikka; Haanpää, Monika; Hamari, Anu; Heikkinen, Saara; Holopainen, Piret; Hujanen, Minna; Husu, Heidi; Häkli, Anni; Ikäläinen-Nyman, Soile; Ilvonen, Irja; Isoaho, Essi; Järvenpää, Anniina; Karjalainen, Sanna; Karlstedt, Liisa; Kauppinen, Marja; Karkamo, Pirkko; Karlstedt, Lii; Kauppinen, Marja; Koskela, Sini; Koskimäki, Henna; Kähkönen, Niina; Lemmetti, Jonna; Lemmetti, Katariina; Luokkanen, Annika; Marvala, Saara; Mehisto, Elisa; Merimaa, Piia; Mustonen, Tuija; Määttä, Anna; Nurminen, Heli; Pappi, Outi; Peltonen, Nina; Reijonen, Miitja; Räihä, Riikka; Salminen, Anette; Sarén, Sirpa; Sievola, Minna; Silvo, Sanna; Vainio, Heidi; Vilhunen, Sanna; Vuoristo, Laura; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea julkaisut / Laurea publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Julkaisu on suunnattu varhaiskasvatuksen asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille. Julkaisussa esitellään Opetushallituksen rahoittaman Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimi -täydennyskoulutuksen aikana ...
  • Pedagogiset helmet sosiaalialan koulutuksessa 

   Kultavirta, Annika; Saarnio, Tuula; Alapoikela, Mirva; Nordlund-Knuutila, Anu; Paasu, Jaana; Varjonen, Kaijus; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut / Laurea Publications 130 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tähän julkaisuun on koottu sosiaalialan lehtoreiden kirjoittamia artikkeleita. Artikkelit käsittelevät pääosin sosionomikoulutuksessa käytettyjä pedagogisia kokeiluja ja jo vakiintuneita käytäntöjä. Julkaisu on tarkoitettu ...
  • Pedagogisia menetelmiä, välineitä ja kokeiluja Parasta arkea pilotissa 

   Hiitola, Briitta; Talasma, Hannamari; Vihunen, Riitta (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
   Parasta arkea pilotissa on Koulii -hankkeen aikana kehitetty matalankynnyksen palveluja sosiaali - ja terveydenhuollon opettajien ja opiskelijoiden voimin. Tavoitteena on ollut ennaltaehkäisevä toiminta ihmisten hyvinvoinnin ...
  • Pedagogista uudistumista oppimisen muotoilun avulla 

   Marstio, Tuija; Alanko-Turunen, Merja; Eronen, Sanna; Huhtanen, Akseli; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Tänä päivänä korkeakoulut haluavat tuottaa teknologiaa hyödyntäviä sekä pedagogisesti johdonmukaisia opintoja, jotka tarjoavat sitouttavan ja motivoivan oppimiskokemuksen. Opinnon suunnittelu ja valmistelu on haastava ...
  • Peer Group Mentoring as a Way to Support the Well-Being and Competence Development of University Personnel 

   Nurkka, Pauliina (IATED Academy, 2019)
   When discussing peer group mentoring there are several related concepts, such as peer learning, tutoring and mentoring. The term ‘peer’ refers to a person with a comparable position as the other persons involved [1,2]. ...
  • Peer to Peer (P2P) Learning Model : Unique Way to Educate Management & Leadership Knowledge and Skills by Working on Various Real-life Projects Together with Companies 

   Salonen, Outi; Rantanen, Tiia; Tallgren, Taru; Uusitalo, Tero (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2015)
   Mission is to act and react when for example, members of the project team changes or a customer wants to make modifications to a project assignment30. With these kinds of changes a project manager has to stop for a moment ...
  • Pehmeä alku saa päivähoidossa kiitosta 

   Auvinen, Sini; Jaanila, Julia; Lund, Virpi (Kauniaisten kaupunki, 2018)
   Päivähoidon aloitus on tunteita herättävä prosessi perheessä. Jotta aloitus tapahtuisi mahdollisimman helposti, on sitä varten kehitetty päivähoidon aloituskäytänteet. Niiden avulla niin lapsi kuin vanhempi saa pehmeän ...
  • Pelillisyys nuorten tupakoinnin ehkäisyssä - esimerkkinä Other Story -peli 

   Lehtonen, Olli; Lesonen, Miikka-Petteri; Kauronen, Marja-Leena; Purhonen, Kirsi; Polak, Angelika; Kallunki, Valdemar (Nuorisotutkimusseura, 2020)
   Pelillisyys tarkoittaa kiteytettynä sitä, että pelillä ratkaistaan jokin ongelma hyödyntämällä pelimekaniikkoja (Adamou 2019).
  • Pelisilmää Z-sukupolven (peli)opiskelijoille – treenaa pehmeitä taitoja ja työllisty! 

   Anttila, Annamaija; Rantanen, Piia; Kuhmonen, Annemari
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Pelisilmää Z-sukupolven (peli)opiskelijoille -oppaassa käsitellään viittä eri työelämätaitoa: viestintä- ja kommunikaatiotaidot, itseohjautuvuus, tiimityötaidot, jatkuva oppiminen ja johtaminen. Oppaassa on konkreettisia, ...
  • Pelkkä hyvä tahto ei enää riitä : ennaltaehkäisyn täytyy alkaa oppilaitoksen tai korkeakoulun ylimmän johdon teoilla 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Turvallisuuden ja riskienhallinnan tietopalvelu, 2018)
   Monessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa turvallisuus näyttäytyy valitettavasti vieläkin sirpaleisena, ja turvallisuuden uskotaan voitavan toteuttaa ilman tosiasiallisia ja riittäviä resursseja. Tällainen toiminta ei voi ...
  • Pelko on mediayhteiskunnan jaettu kieli 

   Suomala, Jyrki (Kaleva Oy, 2016)
   Republikaanien Donald Trump pärjää yllättävän hyvin presidentinvaalikampanjassa toistamalla turvallisuuden ja järjestyksen teemoja. Samalla demokraattien Hillary Clinton puhuu toivosta ja paremmasta tulevaisuudesta. Hän ...