- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

Viitteet 1036-1055 / 1264

  • Tabut ja minitrendit avaavat näkymiä ikäihmisten digitaalisiin tulevaisuuksiin 

   Meristö, Tarja (Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2020)
   Ikäihmisten arki digitalisoituvassa maailmassa ei aina suju ongelmitta. Osa ei ole tottunut uuden teknologian käyttöön eivätkä palvelujen tarjoajat aina ole osanneet ottaa huomioon käyttäjien tarpeita suunnitellessaan ...
  • Tactical Service Failure : A Case Study on Public Funding as a Marketing Issue 

   Harviainen, Tuomas J.; Ekström, Maria; Ojasalo, Jukka (Haworth Press, 2018)
   This article analyzes the ways in which public-sector service providers may use service-delivery failure as a way of securing resources. In tactical service failure, an organization tactically delivers nonadequate service, ...
  • Taipumusta tarvitaan sairaanhoitajan uratien jokaisessa vaiheessa 

   Rajala, Sirp; Hakala, Ella; Kuparinen, Kristiina (Suomi toisena kielenä -opettajat ry, 2017)
   Olemme mukana Urareitti-hankkeessa ja sen myötä olemme päässeet toteuttamaan suomi toisena kielenä -opetusta mielenkiintoisilla ja uusilla tavoilla. Työskentelemme suomen kielen kouluttajina sairaanhoitajien autenttisessa ...
  • Taitava esimies ohjaa suunnitelmallisesti 

   Päivärinta, Seija; Korkiakangas, Mailis (Siivoussektori, 2014)
   Työsuhteen elinkaaren keskeiset prosessit ovat henkilöstöjohtamiseen kuuluvat rekrytointi, perehdyttäminen ja osaamisen kehittäminen sekä työsuhteen päättäminen. Näiden prosessien hallinta perustuu yrityksessä aina hyvään ...
  • Talous- ja kuluttajakasvatus talousosaamisen mahdollistajana 

   Kortesalmi, Marilla; Autio, Minna (Taloustieteellinen yhdistys, 2019)
   Tarkastelemme artikkelissa talous- ja kuluttajakasvatuksen oppihistoriallisia lähtökohtia sekä käsitteiden välisiä kytköksiä. Talouden lukutaitoa pidetään keskeisenä kansalaistaitona talouskasvatuksen perinteessä. ...
  • Tapahtumajärjestäjän opas 

   Korhonen, Heidi; Korkalainen, Karoliina; Pienimäki, Tanja; Rintala, Satu
   Laurean julkaisusarja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tapahtumat ovat tärkeä osa Laurean toimintaa. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Laurean henkilöstöä ja opiskelijoita tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumat vahvistavat ja rakentavat Laurean brändiä, ja opas antaa ...
  • Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta : Laurea-kirjaston arkea 

   Puttonen, Kaisa; Laakkonen, Anna; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Korkeakoulukirjaston toiminta on tänä päivänä työskentelemistä tietoasiantuntijana sekä oman organisaation eri toiminnoissa että kirjastoalan foorumeilla. Laurea-ammattikorkeakoulun kirjaston henkilökunta kertoo tämän ...
  • Tarinoita yhteistyöstä ja oivalluksista - Laurean Tieto- ja julkaisupalvelut verkostoissa 

   Puttonen, Kaisa; Huovila, Erja; Lahtinen, Hanna; Riikonen, Johanna; Kalema, Hannele; Ranta, Tiina; Montonen, Noora; Laaksonen, Rebekka; Tolonen, Tiina; Marjamaa, Minna; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut I Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö on vakiintunut Laurea-ammattikorkeakoulun tieto- ja julkaisupalveluiden toimintatavaksi. Julkaisussa pohditaan yhteistyötä teorian tasolla ja kuvataan käytännön toteutustapoja. ...
  • Tarpeesta ratkaisuksi Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa 

   Kauppinen, Sami; Kesäniemi, Elina; Luojus, Satu; Peeter, Lange; Lönn, Niko; Pääkkönen, Jarmo; Hult, Tiina (Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä opas on tarkoitettu erityisesti kaupunkien päättäjille, kehittäjille sekä muille julkisen sektorin uudistajille. Opas avaa yhteiskehittämistä myös yrityksille, joita kiinnostaa yhteistyö julkisen sektorin kanssa. ...
  • Tarvitsemme yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta sekä rohkeuta uudistaa palveluita. 

   Lindströn, Janika (Kriminaalihuollon tukisäätiö, 2020)
   Yhteiskuntamme on koetuksella pandemian vuoksi. Erilaiset rajoitukset vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Ihmiset, yhteisöt ja erilaiset yritykset ovat uudenlaisessa tilanteessa koronakriisin vuoksi.
  • Tasapainoa teknologian avulla 

   Julin, Mikko (Suomen Fysioterapeutit, 2020)
   Tasapainon tai asennonhallinnan mittaaminen on haastavaa ja moniulotteista, johon teknologian mukaan ottaminen sopii mainiosti. Yksi esimerkki siitä on suomalainen tasapainolauta, joka edistää niin sanotun esineiden ...
  • Teachers' communication styles, students professional growth and the discourse of interaction 

   Ylikoski, Teemu; Niinistö-Sivuranta, Susanna (International Knowledge Press, 2016)
   Traditionally, the teacher’s role is to be the voice of knowledge while students listen and ask questions. The teacher’s role is changing: in the future, the teacher needs to be able to tutor students’ capabilities, network ...
  • Teaching and Learning Transversal Competences in the Higher Education : Learnings from ERASMUS + SOCCES-project 

   Guilland, Auli; Terzieva, Liliya; Nieminen, Susanna (International Academy of Technology, Education and Development, 2017)
   Transversal or transferrable competences are recognized fundamental in our knowledge-based society. They are crucial for meeting the needs of the labor market and enabling social cohesion and active citizenship, ensuring ...
  • Teemakulttuuri motivoi tehohoitajia VAP:n ehkäisyyn 

   Hind, Merete; Ritmala-Castren, Marita; Okker-Tikkunen, Eija (Suomen tehohoitoyhdistys, 2014)
   VAP (ventilator associated pneumonia) tarkoittaa hengityslaitehoitoon liittyvää keuhkokuumetta, joka kehittyy intuboidulle potilaalle aikaisintaan 48 tunnin kuluttua intubaatiosta. Riski sairastua VAP:aan on suurin ...
  • Tehohoitotyön perehdytysohjeiden sisältö - yhtäläisyydet ja eroavaisuudet 

   Alastalo, Mika; Moisander, Hannele; Kettunen, Susanna; Djoukaeva, Madina; Björn, Annika (Suomen Tehohoitoyhdistys, 2019)
   Tehohoityön perehdytys on oleellinen osa sairaanhoitajan ammatillista kehittymistä hänen aloittaessaan työskentelynsä teho-osastolla. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ...
  • Tekemisen meininki : Näkökulmia restonomikoulutuksen työelämäyhteistyöhön 

   Mantere, Päivi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tekemisen meininki - näkökulmia restonomikoulutuksen työelämäyhteistyöhön -julkaisu tarjoaa välähdyksiä restonomikoulutuksen rooliin aluekehitysvaikuttajana. Tarkastelussa on koulutuksen rooli elinkeinon kehittäjänä ja ...
  • Teknologia auttaa arjessa - jos sitä osaa käyttää 

   Honkonen, Anniina; Leppäniemi, Tiina (Suomen Senioriliike, 2019)
  • Teknologia voi lisätä kotona asumisen vuosia ja parantaa arkea 

   Honkonen, Anniina; Leppäniemi, Tiina (Eläkkeensaajien keskusliitto, 2019)
  • Teknologialainaamo® : Laurean monialainen oppimisympäristö 

   Honkonen, Anniina (AMKIT-konsortio, 2017)
   Laurean Tikkurilan kampuksen yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 Teknologialainaamo. Teknologialainaamo on Laurean oppimisympäristö ja hyvinvointiteknologian esittelytoimintaa, jonka tavoitteena on levittää tietoa olemassa ...
  • Tekoäly on pian kaikkialla 

   Heinonen, Jarmo (Elintarviketieteiden seura, 2019)