- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

Viitteet 1190-1209 / 1264

  • Vahvista SoteDigi- osaamistasi 24/7! 

   Ahonen, Outi; Id-Korhonen, Annamaija; Juvonen, Sanna; Koivisto, Jaana-Maija; Kuosa, Piia; Pekkarinen, Virve; Pöyry-Lassila, Päivi; Rintala, Tuula-Maria; Ruotsalainen, Anna-Leena; Sihvo, Päivi; Viljanen, Jenni; Buure, Tuija; Drake, Merja; Eloranta, Sini; Harmoinen, Päivi; Heino, Taina; Helminen, Kristiina; Koski, Arja; Koskinen, Raija; Laurila, Marianne; Lepola, Susanna; Liljeroth, Pia; Maijala, Virpi; Malkavaara, Mikko; Nieminen, Sanna; Nöjd, Taina; Ojala, Kati; Parviainen, Tiina; Pasanen, Miia; Ryhänen, Anne; Salminen, Suvi; Sarkkinen, Jarmo; Sirviö, Timo; Tamminen, Pia; Tauriainen, Pia; Tiainen, Minna; Tolonen, Tarja; Vatanen, Marko; Vesterinen, Olli; Vuolas, Mervi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   SotePeda24/7 (2018-2020) on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa on ollut mukana 23 korkeakoulua ympäri Suomen. Hankkeen visiona on ollut: "Korkeakoulun opettaja on monialainen digitaalinen ja pedagoginen ...
  • Vakaata tapahtumatuotantoa 

   Sekki, Antti (Mediatalo Keskisuomalainen, 2019)
   Eventon tilinpäätösanalyysissä vertaillaan neljän tapahtuma-alan yrityksen vuoden 2018 tunnuslukuja. Vertailussa selviää, että kärkiyritysten talous on hyvässä kunnossa. Idea ja Tuotanto Woltia sekä Tapausta voi luonnehtia ...
  • Vakavaa huolta herättävään käyttäytymiseen puuttuminen kouluissa ja oppilaitoksissa 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Turvallinen, väkivallaton koulu ja oppilaitos on jokaisen lapsen, nuoren sekä myös aikuisen oikeus. Vaikka turvallisen oppimis- ja työympäristön järjestäminen onkin lakisääteinen tehtävä, sen pitäisi olla ennen muuta ...
  • Vakavien henkilöriskien hallinta 

   Kreus, Juha; Pelkonen, Nina; Ranta, Tiina; Turunen, Tuomas; Viitanen, Jouni; Vuoripuro, Jari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Korkeakoulujen turvallisuusympäristö on muuttunut muun yhteiskunnan turvallisuustilanteen muuttuessa. Vakavat henkilöihin kohdistuneet väkivallanteot sekä arjessa kulkevat uhkatilanteet ovat edellyttäneet yhtenäisen ...
  • Valintamuotoilu I: Päätöksenteon ilmiöiden näkökulmaa kansalaisten terveysturvallisuuden edistämiseen 

   Hytönen, Kaisa; Kanerva, Markus; Aholaakko, Teija-Kaisa; Heino, Joel; Hietamies, Juha; Härö, Marleena; Jukarainen, Otso; Järvinen, Krista; Kloster, Heini; Lahti, Taru; Lawrence, Sanna; Makkonen, Taija; Martins, Terhi; Matikainen, Satu; Murto, Pauliina; Mäkäräinen, Minna-Maria; Numminen, Ilona; Nyholm, Tommy; Partanen, Tanja; Piirainen, Anna; Raekallio, Pietari; Ratilainen, Teemu; Repo, Juha; Rukkila, Reetta; Salminen, Minka; Sopanen, Hanna; Tarvainen, Minna; Tiirikainen, Petra; Tikander, Mika; Varjoranta, Essi; Vepsä, Tia; Viitanen, Jenni; Viljakainen, Kati; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2021)
   Ihmisten arkipäivän valinnat ja toimintamallit ovat merkittävä tekijä terveysturvallisuuden näkökulmasta pandemiatilanteessa. Tässä julkaisussa sovellamme tutkittua tietoa ihmisen päätöksenteosta ja valintakäyttäytymisestä ...
  • Valmiuksien ja vaatimusten ristiriita – terveydenhoitajien kokemuksia tutkintoonsa sisältyneistä mielenterveysopinnoista 

   Putkuri, Tiina; Lahti, Mari; Axelin, Anna; Salminen, Leena (Suomen sairaanhoitajaliitto, 2021)
   Tutkimuksen tarkoitus: Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia tutkintoonsa sisältyneistä mielenterveysopinnoista ...
  • Valokuvaus pedagogisena välineenä KOULII-hankkeessa 

   Arminen, Ulla-Maija; Lund, Virpi
   Omnian julkaisuja C13 (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, 2013)
   KOULII -hankkeen yhtenä tarkoituksena oli saada aikaan toimintamalli oppilaitosten väliselle yhteistyölle, joka mahdollistaa yhteiset opinnot, kehittämishankkeet ja oppimispolun ammatillisen toisen asteen opinnoista ...
  • Value creation in education and company partnership: case study 

   Manninen, Anneli (Bristish Academy of Management, 2019)
   Public private partnerships and cooperation between universities and companies have been studied widely. Universities of applied sciences and their role in supporting small and medium sized enterprises has also long been ...
  • Value creation in egg products consumed in food services in the professional kitchens 

   Tikkanen, Irma; Niemelä, Mervi (The 5th International Research Symposium in Service Management, 2014)
   Purpose This article aims to explore what kind of value is created in egg products when consumed both in the food production processes in professional kitchens and served to their end - customers. The viewpoints of ...
  • Value Creation of a Business Customer in Nature-based Tourism Service 

   Alakoski, Leena; Tikkanen, Irma (Athens Institute for Education and Research, 2016)
   In this paper we describe the kinds of value that were created within the field of nature-based tourism service from the perspective of a host in a role of a business customer. The qualitative research was conducted by ...
  • Valvottu koevapaus ja siihen liittyvä päihdekuntoutus rikoksentekijöiden kuntoutuksessa 

   Rantanen, Teemu; Lindqvist, Minna (Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Sosiaalityön tutkimuksen seura, 2018)
   Valvottu koevapaus on uudehko rangaistusmuoto, jossa yhdistyy sähköinen ja muu valvonta sekä eri­laiset tukitoimet. Artikkelissa kysytään, miten valvottu koevapaus ja siihen liittyvä päihdekuntoutus tukevat rikostaustaisen ...
  • Vanhempien kokemuksia ja odotuksia Munuais- ja Siirtopotilaiden Liiton hoitorengaspalvelusta 

   Lehtonen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Munuais- ja Siirtopotilaiden Liiton hoitorengaspalvelun tuomaa apua perheiden arjen sujuvuuteen. Vanhempien kokemukset ja odotukset ovat tärkeitä palvelua kehittäessä. ...
  • Vanhustenhoidon tila haastaa kehittämään laaja-alaista eettistä osaamista 

   Juujärvi, Soile; Häkkinen, Mikko (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019)
  • VANKEINHOITAJAT MUUTOKSEN TIELLÄ : Näkökulmia vankeinhoidon henkilöstön muutosmielipiteisiin alan lehdissä vuosina 1965 - 2003 

   Salomäki, Leena; Tiihonen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Vankeinhoitajat muutoksen tiellä -julkaisu on tutkimus vankeinhoidon henkilöstön suhtautumisesta alan muutoksiin vuosina 1965 – 2003. Tutkimusaineisto on kerätty vankeinhoitoalan lehdistä ja on koostunut pääosin ...
  • Vankilasta vapautuvia tukien ja rinnalla kulkien kohti työelämää – Näkökulmia rikostaustaisten työhön kuntoutukseen ja työllistymisen edistämiseen 

   Rantanen, Teemu; Lindström, Janika; Heikkinen, Ari; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurean julkaisusarja / Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Rikostaustaisten työllistymiseen liittyy monia yksilötasoisia ja yhteiskunnallisia haasteita. Kysymys on yhteiskunnallisesti tiedostettu ja viimeisten vuosikymmenien aikana rikostaustaisten työelämävalmiuksia ja työllistymistä ...
  • Vantaa : yksi kaupunki, monta tarinaa 

   Aro, Ada; Sorri, Milla; Linna, Paula; Jusufi, Nora; Hamutta, Ronja; Kaisko, Jimi; Kallio, Joonas; Ikävalko, Otto; Berg, Jani; Kuittinen, Anssi; Leppäniemi, Tiina (Vantaan kaupunki, 2018)
   Laurean liiketalouden opiskelijat Tikkurilan kampukselta suunnittelivat, toimittivat ja taittoivat lukuvuoden 2017-2018 aikana ”Vantaa – Yksi kaupunki, monta tarinaa” –julkaisun. Se kertoo kolmetoista erilaista tarinaa ...
  • Vapaaehtoistoimintaa turvallisesti - opas varhaiskasvatukselle, oppilaitoksille ja korkeakouluille 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Vapaaehtoistoiminta, toiselta nimeltään vapaaehtoistyö, tarkoittaa omasta vapaasta tahdosta tapahtuvaa, kaikille avointa työtä, joka hyödyttää kolmatta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. Vapaaehtoistoimintaan ...
  • Varautuva, ennakoiva oppilaitos ja korkeakoulu – jatkuvuuden turvaaminen arjen normaalioloista poikkeusoloihin 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Turvallisuuden johtamiseen niin oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa liittyy keskeisesti riskiperusteisuus, jonka kautta varmistetaan osaltaan toiminnan jatkuminen normaalioloissa, häiriötilanteissa sekä myös poikkeusoloissa. ...
  • Varautuva, turvallinen koulu 

   Martikainen, Soili; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen tulee olla kokonaisvaltaista ja riskiperusteista. Turvallisuus luo vahvan perustan oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnille. Varautumisen avulla ehkäistään päivittäisiä ...
  • Vastahakoista verkostointia ja tiivistä yhteistyötä? : Länsi-Uudenmaan hyvinvointialan verkostoitumisen käytäntöjä, haasteita ja kehittämisideoita 

   Ylikoski, Teemu; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Julkaisu on osa Laurean Pumppu-hanketta, joka on ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke. Julkaisussa kuvataan mielenkiintoisia tapoja edistää verkostoitumista hyvinvointialalla.