- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

Viitteet 1246-1264 / 1264

  • Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia 

   Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Me laurealaiset yhdessä toteutimme tämän artikkelikokoelman Laurean ja työelämän yhteistyöstä. Artikkelit valottavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä hankkeita, joiden kautta tarkastellaan ...
  • Yhdessä yrittäjämäiseen ekosysteemiin 3AMK:ssa 

   Kolehmainen, Sirkka-Liisa; Kilpinen, Taina; Komulainen, Marjatta; Williams, Päivi (Metropolia ammattikorkeakoulu, 2019)
   Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK) käynnistyi 1.1.2017 yhtenä tavoitteena edistää 3AMK:in, opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyysvalmiuksia. Blogissa kerromme 3AMK-henkilöstön yrittäjyysvalmiuksien ...
  • Yhteiskehittämisen ABC 

   Keränen, Krista (Tietojohtaminen, 2019)
  • Yhteiskehittämisen ABC Askeleet yhteiskehittämiseen Espoon oppimisympäristöissä 

   Haltia-Nurmi, Maiju; Vainio, Meri; Keränen, Krista (Espoon kaupunki, 2020)
   Tämän työkirjan tavoitteena on innostaa yrityksiä ja kaupungin oppimisympäristöjen toimijoita innovatiiviseen yhteiskehittämiseen. Yhteiskehittämällä voidaan luoda uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja yhdessä eri ...
  • Yhteiskehittämisen käsikirja 

   Hirvikoski, Tuija; Äyväri, Anne; Hagman, Katja; Wollstén, Piia (Espoon kaupunki, 2018)
   #MakeWithEspoo kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti. Se on 6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen ...
  • Yhteistoiminnan toteutuminen Sahanmäessä : Case: ResLog2 

   Sivén, Suvi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yhteistyön toteuttaminen logistiikka-alueilla (ResLog2) on RSR-rahoitteinen hanke, jossa kehitettiin Sahanmäen ja Ilvesvuoren teollisuusalueilla toimivien yritysten ja organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena ...
  • Yhteistoimintaharjoituksen ulkopuolinen arviointi : arktisen rannikkovartiostofoorumin simulaatioharjoituksen löydöksiä 

   Mattila, Päivi (Omnipress, 2018)
   Rajavartiolaitoksen arktisen merellisen turvallisuuden yhteistyön kehittäminen (SARC II) -projektin puitteissa järjestettiin Arktisen rannikkovartiostofoorumin edustajille simulaatioharjoitus maaliskuussa 2018. Laurea ...
  • Yhteistoimintaharjoituksen ulkopuolinen arviointi : Arktisen rannikkovartiostofoorumin simulaatioharjoituksen löydöksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 

   Mattila, Päivi (Rajavartiolaitos, 2018)
   Osana Rajavartiolaitoksen arktisen merellisen turvallisuuden yhteisyön kehittämishanketta (SARC II) järjestettiin maaliskuussa 2018 Arktisen rannikkovartiostofoorumin (ACGF)edustajille simulaatioharjoitus Aboa Maren ...
  • Yhteistoimintamallit logistiikka-alueilla : Case: ResLog-hanke 

   Sivén, Suvi
   Laurea Julkaisut 40 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Yhteistoimintamallit logistiikassa (ResLog) on Uudenmaan Liiton, yritysten ja muiden hanketoimijoiden rahoittama hanke, jossa kehitettiin Sahanmäen ja Ilvesvuoren teollisuusalueiden toimintaa. Hankkeen kehittäminen kohdistui ...
  • Yhteistyö ja elämyksiä : uuden kirjastotyön ytimessä 

   Hakala, Hellevi; Puttonen, Kaisa (AMKIT-konsortio, 2014)
   Uuden kirjastotyön avain on yhdessä tekeminen ja elämysten tarjoaminen. Vaikka meillä on vahvat yhteistyöperinteet kirjastojen välillä, eri ammattiryhmien kesken ja asiakkaiden kanssa, olemme pääsääntöisesti kehittäneet ...
  • Yhteistyössä on voimaa : yhdessä ohjaten ja oppien liiketalouden kehittämisprojekteissa 

   Tallgren, Taru; Tsupari, Kaisa; Lojander, Taina (Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry, 2017)
   Hyria koulutuksen ja Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkään kampuksen liiketalouden kehittämisprojektit on todettu tuottoisiksi. Parin vuoden yhteistyön aikana hyviä ohjauskäytänteitä ja kehittämisideoita on hiottu yhdessä ...
  • Yhteistyötä ja vientimahdollisuuksia Uudellamaalla 

   Ahonen-Coly, Susanna (Turun yliopiston Brahea-keskus, 2019)
   Elintarvikeviennin kehittäminen on Suomen elintarvikesektorin tärkeimpiä tavoitteita. Vuonna 2017 Uudellamaalla toimi yli 10 % maan elintarvikkeita jalostavista yrityksistä, ja elintarvikeyritysten kasvumahdollisuudet ...
  • Yhteistyötä, valvontaa ja kokonaisvaltaista kuntoutusta : Tutkimus valvotun koevapauden ja päihdekuntoutuksen yhdistämisestä 

   Rantanen, Teemu; Lindqvist, Minna; Lindström, Janika; Vuorinen, Pertti; Weckroth, Antti (Rikosseuraamuslaitos, 2016)
   Valvottu koevapaus on ehdottoman vankeusrangaistuksen loppuvaiheeseen sijoittuva rangaistusmuoto, jossa vanki on vankilan ulkopuolella teknisen ja muun valvonnan alaisena. Valvotun koevapauden avulla pyritään tukemaan ...
  • Yhteistä toimintaa Espoon keskuksen kehittämiseen 

   Juujärvi, Soile (Keski-Espoo Seura, 2015)
   Keski-Espoon asukkailla on paljon toiveita ja ajatuksia asuinalueen kehittämiseksi. Alueelle toivotaan kokoontumistiloja, parannuksia viihtyisyyteen ja uusia asuntomuotoja. Eri asukasryhmillä on samanlaisia tavoitteita, ...
  • Yksityisen ja julkaisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 

   Viitala, Anu; Kokko, Taina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla -julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön ...
  • Young Love-tapahtuma seksuaaliterveyden edistämisen oppimisen välineenä 

   Pyrhönen, Outi (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2013)
   "Young Love - Nuorta Rakkautta" on vuosittainen tapahtuma, joka on suunnattu yläkouluikäisille nuorille Hyvinkäällä. Se toteutetaan Hyvinkään kaupungin kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja Laurea-ammattikorkeakoulun ...
  • Yrittäjyyden ytimessä - Kokemuksia alueellisesta yhteistyöstä Tutka-hankkeessa 

   Vuolteenaho, Mari; Manninen, Anneli; Meristö, Tarja; Wetterstrand, Anne; Långsjö, Ari; Koskinen, Miia-Mari; Viitamo, Esa; Tawast, Kati; Vesterinen, Oskari; Lipasti, Eija; Lukana, Anne; Eerola, Maria; Tyni, Eija; Uusitalo, Tero
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Yrittäjyyden ytimessä -julkaisu kuvaa pienten yritysten innovaatioprosesseja ja kasvua tukeneen Tutka-hankkeen toimintaa ja tuotoksia. Julkaisussa nostetaan esille eri näkökulmia yhteisestä kehittämistyöstä alueellisen ...
  • Yrittäjyyskasvatuksen uusi painopistealue : tarkastelussa Laurean myyntiagenttiyrittäjyys 

   Sekki, Antti
   Oulun yliopiston oppimateriaalia (Oulun yliopisto, 2017)
   Suomessa perustetaan vuosittain noin 30 000 yritystä vuodessa, mutta vain 200 yritystä saa venture capital – vaiheen pääomasijoituksen. Tämä on vain noin 0,6 prosenttia Suomen yrityskannasta (FVCA 2016). Pääomasijoitteisista ...
  • Yrittäjästartti - kohti yrittäjyyttä 

   Pohtola, Jorma; Jääskeläinen, Sari; Alakoski, Leena; Rannikko, Heikki (Omnia, 2015)
   Eri asteen oppilaitoksilla on todettu olevan keskeinen rooli ns. yrittäjyyden ekosysteemin luomisessa ja kehittämisessä:niiden tulisi ”tuottaa” riittävästi yrittäjämäisesti ajattelevia ja toimivia valmistuvia opiskelijoi ...