- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

Viitteet 1048-1067 / 1134

  • Use Cases of the Multi-Agency Cooperation in Cross-border Operations (MACICO) Project 

   Kämppi, Pasi; Tyni, Jaakko; Rajamäki, Jyri (WSEAS Press, 2014)
   The Multi-Agency Cooperation In Cross-border Operations (MACICO) project develops a concept for interworking for security organisations in their daily activity. Considering both the end- users’ requirements as derived from ...
  • User Community Report 

   Pirinen, Rauno (European commission, 2019)
   This D2.8 USER Community Report (final) is incrementally composed in MARISA (MARitime Integrated Surveillance Awareness) project, which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation ...
  • User-driven Approach to Promote the Use of Health and Wellbeing Technology Among Elderly People 

   Lehto, Paula (IATED Academy, 2016)
   Almost every country in Europe is tackling today with the huge challenges of ageing society and ageing population. Year 2012 European union was launched the theme active ageing and the Program for Active and Healthy Ageing ...
  • Using a Real-time Video to Allocate Public Protection and Disaster Relief Resources in Rescue Service Process : Case: Natural Disaster in the Viksu 2014 Young Firefighters Camp 

   Simola, Jussi; Rajamäki, Jyri (WSEAS Press, 2014)
   The simulated natural disaster was performed on the Viksu 2014 young firefighters camp area in Pori, Finland. It is said that “one picture is worth a thousand words” – But how rescue services operational ...
  • Using digital co-creation for innovation development 

   Ligthart, Ruusa; Porokuokka, Jaakko; Keränen, Krista (European association for research on services conference, 2016)
   The role of digitalisation in people’s daily lives appear to be among the most touted stories of the century. It can be also seen that adopting new digital technologies is not easy for everyone. Thus there seems to be a ...
  • Using Interactive Research and Constructive Method in Adapting Business Model Thinking to Service Logic 

   Ojasalo, Jukka; Ojasalo, Katri
   24th Annual RESER Conference 2014 (European Association for Research on Services Conference, 2014)
   The purpose of this paper is to increase the knowledge of application of interactive research and constructive method in adapting business model thinking to service logic. This paper explains how these empirical research ...
  • Utilising Experiential and Organizational Learning Theories to Improve Human Performance in Cyber Training 

   Aaltola, Kirsi; Taitto, Petteri (Procon, 2019)
   Development of information technology and the globalization require constant investment in people. New and emerging technologies such as autonomous sys-tems, machine learning and AI radically re-contextualize the human ...
  • Uudellamaalla luodaan uudenlaista liiketoimintaa lähiruoasta 

   Ba, Susanna; Jäättelä, Ritva (Turun yliopiston Brahea-keskus, 2016)
   Uusimaa on 1,6 miljoonan asukkaan monimuotoinen maakunta. Lähes joka neljäs suomalainen on uusmaalainen. 26 kunnan asukasluku vaihtelee puolen miljoonan asukkaan Helsingistä alle 2000 asukkaan Myrskylään. Pienissä ...
  • Uudenlaista yhteistyötä Espoon Keskuksen alueen kehittämisessä 

   Juujärvi, Soile (Keski-Espoo Seura, 2015)
   Espoon keskukseen on syntynyt uutta pöhinää. Entressen kauppakeskuksessa pyöri huhtikuussa kahden viikon ajan työpaja Tuunaamo, jossa asukkailla oli mahdollisuus antaa ideoita ja ehdotuksia tulevan Samarian asukastalon ...
  • Uudenmaan aluetta palvelemassa ja kehittämässä : Artikkeleita restonomikoulutuksesta 

   Korkiakangas, Mailis; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Uudenmaan aluetta palvelemassa ja kehittämässä -julkaisu pohjautuu Laurean strategian kolmeen teemaan. Tarkasteltavana ovat yrittävän ihmisen,aluetta palvelevan ja yhteiskuntavastuullisen korkeakoulun teemat. Niihin liittyvät ...
  • Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalveluiden ostopalvelukäytännöt 

   Räsänen, Riitta
   Laurea Julkaisut B7 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä julkaisu on Leppävaaran Laurean Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijan Riitta Räsäsen opinnäytetyönään tekemä tutkimus Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalvelujen ostopalvelukäytännöistä. Tutkimus ...
  • Uudesta ohjelmasta tukea yrityksen omistajanvaihdokseen 

   Sekki, Antti (Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry, 2016)
   Moni eläköityvä yrittäjä lopettaa yrityksensä, kun jatkajaa ei löydy. Laurea aloittaa ravintolayrittäjyyteen liittyvän Restaurant Entrepreneurship-opintokokonaisuuden saattaakseen lopettamisuhan edessä olevat yritykset ja ...
  • Uudistuvaa opettajuutta etsimässä 

   Erkamo, Matti; Haapa, Sari; Kukkonen, Maija-Leena; Lepistö, Lilja; Pulli, Minna; Rinne, Tarja; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Learning by Developing (LbD) eli tutkiva oppiminen kehittämishankkeissa on oppimismalli, jonka ytimen muodostaa tutkivan oppimisen kehä. LbD:ssa oppiminen on tiedon rakentamista ja se muistuttaa tutkimusprosessia. Oppimisessa ...
  • Uusi painonhallintaopas : pysyvää painonhallintaa nivelten parhaaksi 

   Rosenberg, Sonja; Tiempo, Anne; Leskelä, Johanna; Stepanoff, Johanna (Suomen nivelyhdistys ry, 2016)
   Suomen Nivelyhdistyksen internetsivustolla on julkaistu opinnäytetyönä toteutettu painonhallinnan opas nivelrikkoisille. Opinnäytetyö tuotettiin Laurea-ammattikorkeakoulun ja Nivelyhdistyksen hankeyhteistyössä. Opinnäytetyön ...
  • Uusi yksinkertainen ja kätevä Excel-pohjainen työkalu riskienhallinnan kehittämiseen 

   Martikainen, Soili; Cullen, Kaisa (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan (T&RH) Tietopalvelu, 2018)
   Kaisa Cullen on Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään kehittänyt monikansallisen it- ja liiketoimintakonsultointiyrityksen Suomen tytäryhtiön tarpeisiin tehokkaan ja helppokäyttöisen riskien arviointityökalun. Se ...
  • Uusia hinnoittelumalleja Ellibsin kuluttajakaupassa 

   Jokiranta, Hannu (AMKIT-konsortio, 2017)
   E-kirjapalvelu Ellibsin kuluttajakaupassa on otettu käyttöön uusia hinnoittelumalleja muutamien Editan liiketalouden kirjojen kohdalla. Uutta ovat mahdollisuus ostaa e-kirjan käyttöoikeus kymmeneksi vuorokaudeksi sekä ...
  • UUSIA KANSAINVÄLISTYMISMALLEJA ETSIMÄSSÄ : Tapaustutkimus kansainvälistymisstrategioista ja -poluista 

   Johansson, Linda; Vahvaselkä, Irma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeinen toimija suomalaisessa elinkeinoelämässä. Pk-yritykset toimivat usein suurten kansainvälistyneiden yritysten paikallisina alihankkijoina ja verkostokumppaneina ja kokevat samoja ...
  • Uutta luomassa - sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yhteistyön ja palveluiden kehittäjinä 

   Reilio, Sirpa; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Laurea haluaa ottaa tulevaisuuden haasteet vastaan. Kaikki Suomessa olevat suuret muutosprosessit kaipaavat kehittämiseen suuntautuvia, joustavia, uudistusintoisia hoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Tähän ...
  • Uutta osaamista täydennyskoulutuksella toisen asteen sosiaali- ja terveysalan opettajille 

   Hertell, Henna; Martikainen, Soili; Saarikivi, Carita (Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, 2018)
   Laurea-ammattikorkeakoulu ja Työterveyslaitos toteuttivat yhteistyössä valtakunnallisen täydennyskoulutuksen toisen asteen sosiaali - ja terveysalan opettajille. Koulutus toteutettiin Opetushallistuksen rahoituksella. ...
  • Vahvista SoteDigi- osaamistasi 24/7! 

   Ahonen, Outi; Id-Korhonen, Annamaija; Juvonen, Sanna; Koivisto, Jaana-Maija; Kuosa, Piia; Pekkarinen, Virve; Pöyry-Lassila, Päivi; Rintala, Tuula-Maria; Ruotsalainen, Anna-Leena; Sihvo, Päivi; Viljanen, Jenni; Buure, Tuija; Drake, Merja; Eloranta, Sini; Harmoinen, Päivi; Heino, Taina; Helminen, Kristiina; Koski, Arja; Koskinen, Raija; Laurila, Marianne; Lepola, Susanna; Liljeroth, Pia; Maijala, Virpi; Malkavaara, Mikko; Nieminen, Sanna; Nöjd, Taina; Ojala, Kati; Parviainen, Tiina; Pasanen, Miia; Ryhänen, Anne; Salminen, Suvi; Sarkkinen, Jarmo; Sirviö, Timo; Tamminen, Pia; Tauriainen, Pia; Tiainen, Minna; Tolonen, Tarja; Vatanen, Marko; Vesterinen, Olli; Vuolas, Mervi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   SotePeda24/7 (2018-2020) on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa on ollut mukana 23 korkeakoulua ympäri Suomen. Hankkeen visiona on ollut: "Korkeakoulun opettaja on monialainen digitaalinen ja pedagoginen ...