- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Aivokasvainpotilaan kortikosteroidihoito 

   Laiti, Jere; Damski, Sanna; Moisander, Hannele; Kotila, Jaana (Suomen Neurohoitajat, 2017)
   Opinnäytetyö aivokasvainpotilaan kortikosteroidihoidosta toteutettiin osana Laurea-ammattikorkeakoulun ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) Pää- ja kaulakeskuksen ...
  • Aivot, luovuus ja innovatiivisuus 

   Heinonen, Jarmo (Elintarviketieteiden seura, 2014)
   Yksi vanhimmista neurotutkimuksen keskusteluaiheista on henkisten kykyjen paikallistaminen aivoista. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että korkeimman älyllisen ajattelun alueet levittäytyvät useaan kohtaan aivoja ja ovat ...
  • Aivovuoto vie meidän naiset 

   Leppäniemi, Tiina (Kurikka, 2020)
   YLE uutisoi maanantaina, että Opetusministeriö on päättänyt yli 10 200 aloituspaikan lisäämisestä korkeakouluihin vuosina 2020-2022. Näistä yli 4000 paikkaa ehdittiin jo täyttää alkanutta syksyä varten.
  • Aktiivisuutta elämään -hyvinvointitapahtumat - hyvää oloa kaikille 

   Kiviharju, Pia; Savolainen, Katri; Povoljajeff, Tuula (Omnia, 2015)
   Aktiivisuutta Elämään ‑hyvinvointitapahtumat ovat tukeneet hyvin InnoEspoo-projektin tavoitteita, kuten innovatiivisten palveluiden tuottamista espoolaisille, koulutusorganisaatioiden yli ulottuvaa yhteistyötä ja yhteistyömallin ...
  • Alakoululaisen kokemukset koulukiusaamisesta ja vanhemman valvonta 

   Ketonen, Riikka-Mari; Joronen, Katja (Sosiaalilääketieteen yhdistys, 2014)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten alakoulun neljäs- ja viidesluokkalaiset lapset ja heidän vanhempansa arvioivat vanhempien valvontaa ja miten valvonta on yhteydessä lasten koulukiusaamiskokemuksiin. Tutkimusjoukko ...
  • Alkoholittoman oluen nousu 

   Lehtinen, Anikó (Olutposti Media, 2020)
   Ennen alkoholitonta olutta joivat vain autoilijat ja raskaana olevat. Nyt viimeisen viiden vuoden aikana alkoholiton olut on saavuttanut aseman, mitä ei olisi vielä aikaisemmin uskonut. Samalla myös alkoholittomien oluiden ...
  • ALL ROADS LEAD TO ROME? : Vision-Based Scenario Evaluation concerning Sustainable Residential Areas 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Häme University of Applied Sciences, 2018)
   This paper introduces the methodological review and the concrete results concerning the scenarios for sustainable residential areas and their ability to reach the desirable vision in each case. The data collection for the ...
  • Alueellinen yhteistyömalli yrittäjyysosaamisen tueksi 

   Manninen, Anneli; Graeffe, Petri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2020)
   Laurea-ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintatapa on Learning by Development eli aitojen työelämän kehittämistehtävien parissa oppiminen. Vaikka projektioppimisympäristöissä opitaan työelämälähtöisesti, saattaa kosketus ...
  • Alueellista hyvinvointia edistävän tiedontuotannon haaste 

   Saari, Erkki; Viinamäki, Leena (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Kun pohdimme korkeakoulujen roolia maan eri alueilla asuvien hyvinvointia edistävän tiedon tuottajina, otamme lähtökohdaksi hyvinvointijohtamisen osana tapahtuvaksi tarkoitettujen kuntien hyvinvointikertomusten laatimisen. ...
  • Aluekehittäminen ja tulevaisuuden osaaminen kunnissa 

   Laitio, Jaana; Jäämies, Saara; Juvonen, Sanna (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Maapallon väestö keskittyy kaupunkeihin tulevaisuudessa yhä voimakkaammin. Kaupunkialueiden kehittämisellä onkin merkittävä vaikutus Euroopan unionin ja sen kansalaisten tulevaisuuden kestävään kehitykseen, niin taloudellisesta, ...
  • Aluekehitys edellyttää osallisuutta, alueiden ja aluekehittäjien diversiteetin hyödyntämistä 

   Koski, Jouni (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Jos yliopisto- ja korkeakouluverkoston rakentaminen koko maahan oli merkittävä päätös aluekehityksen näkökulmasta, niin oli myös jo yli neljännesvuosisata sitten tehty päätös vahvistaa korkeakoulusektoria toiminta-alueitaan ...
  • Amk-kirjasto Pops Up! #avoimellaasenteella #medöppetsinne #withanopenmind 

   Puttonen, Kaisa; Elenius, Leena (AMKIT-konsortio, 2019)
   AMKIT Pops Up -tapahtumaviikon idea syntyi syksyllä 2018 amk-kirjastojen verkostopäivillä Tampereella. Uudet oppimisympäristöt -rihmaston työpajassa ideoitiin ulos kirjastosta -teemaotsikon alla tapahtuma, johon kaikki ...
  • AMK-kirjastot YT-talven jälkeen : miten melankoliasta eteenpäin? 

   Marjamaa, Minna (AMKIT-konsortio, 2013)
   Amkeissa eletään kovia aikoja: Aloituspaikkoja vähennetään, pieniä yksiköitä suljetaan, yt-neuvotteluita käydään ja toimiluvat haetaan uudestaan syksyllä 2013. Miten jatkaa jäljelle jääneillä eväillä eteenpäin kirjastoissa? ...
  • AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI 

   Piispanen, Marja-Leena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkielma on tehty Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) Ammatillisen opettajakorkea-koulun opinnäytetyöksi. Tutkielman tarkoitus on yhtäältä kuvata opettajan kulttuurikompetenssia teoreettisesta näkökulmasta, toisaalta ...
  • Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan aineistonhallinta : onko sitä? 

   Marjamaa, Minna; Latvanen, Jaana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaista ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on, millaista aineistoa siinä syntyy ja miten aineistoja voisi hallita ja avata. Artikkelissa käydään läpi mm. kirjoittajien kotikorkeakoulujen ...
  • Ammattikorkeakoulujen avoimuudella vaikuttavuutta, tehokkuutta ja yhteiskunnallista hyötyä 

   Näreaho, Susanna; Lahtinen, Hanna; Lahti, Pekka (Metropolia ammattikorkeakoulu, 2018)
   ”Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.” Tämä YK:n ihmisoikeuksien julistuksen artikla 27 antaa ...
  • Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus 

   Tolonen, Tiina; Marjamaa, Minna (AMKIT-konsortio, 2018)
   Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus saavuttaa asetetut tavoitteet? Kolmessa vuodessa ammattikorkeakoulut ovat edistyneet hyvin julkaisujen avaamisessa ja ...
  • Ammattikorkeakoulujen tuki opiskelijoiden yrittäjyydelle liiketalouden koulutusohjelmassa 

   Huttunen, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Suomessa on viime vuosina ollut esillä suurien ikäluokkien eläkkeelle jääminen, minkä seurauksena tarvitaan uusia menestyviä yrittäjiä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja vaikuttavat siten ...
  • Ammattikorkeakoulukirjasto opiskeluhyvinvoinnin tukena 

   Huovila, Erja (Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio, 2016)
   Laurea-ammattikorkeakoulussa toimii opiskeluhyvinvointiryhmä, joka järjesti tänä keväänä ammattikorkeakoulun sisäisen opiskeluhyvinvointifoorumin. Laurea-kirjasto sai kutsun tulla mukaan ja informaatikolta pyydettiin ...
  • An ethical framework for maritime surveillance technology projects 

   Sarlio-Siintola, Sari; Tammilehto, Tuomas
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   The paper is organised in the following manner. In the next paragraph, followed by the short introduction above, we present our approach to ethics work; this covers both the actual research and development processes but ...