- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Alueellinen yhteistyömalli yrittäjyysosaamisen tueksi 

   Manninen, Anneli; Graeffe, Petri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2020)
   Laurea-ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintatapa on Learning by Development eli aitojen työelämän kehittämistehtävien parissa oppiminen. Vaikka projektioppimisympäristöissä opitaan työelämälähtöisesti, saattaa kosketus ...
  • Alueellista hyvinvointia edistävän tiedontuotannon haaste 

   Saari, Erkki; Viinamäki, Leena (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Kun pohdimme korkeakoulujen roolia maan eri alueilla asuvien hyvinvointia edistävän tiedon tuottajina, otamme lähtökohdaksi hyvinvointijohtamisen osana tapahtuvaksi tarkoitettujen kuntien hyvinvointikertomusten laatimisen. ...
  • Aluekehittäminen ja tulevaisuuden osaaminen kunnissa 

   Laitio, Jaana; Jäämies, Saara; Juvonen, Sanna (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Maapallon väestö keskittyy kaupunkeihin tulevaisuudessa yhä voimakkaammin. Kaupunkialueiden kehittämisellä onkin merkittävä vaikutus Euroopan unionin ja sen kansalaisten tulevaisuuden kestävään kehitykseen, niin taloudellisesta, ...
  • Aluekehitys edellyttää osallisuutta, alueiden ja aluekehittäjien diversiteetin hyödyntämistä 

   Koski, Jouni (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2018)
   Jos yliopisto- ja korkeakouluverkoston rakentaminen koko maahan oli merkittävä päätös aluekehityksen näkökulmasta, niin oli myös jo yli neljännesvuosisata sitten tehty päätös vahvistaa korkeakoulusektoria toiminta-alueitaan ...
  • Amk-kirjasto Pops Up! #avoimellaasenteella #medöppetsinne #withanopenmind 

   Puttonen, Kaisa; Elenius, Leena (AMKIT-konsortio, 2019)
   AMKIT Pops Up -tapahtumaviikon idea syntyi syksyllä 2018 amk-kirjastojen verkostopäivillä Tampereella. Uudet oppimisympäristöt -rihmaston työpajassa ideoitiin ulos kirjastosta -teemaotsikon alla tapahtuma, johon kaikki ...
  • AMK-kirjastot YT-talven jälkeen : miten melankoliasta eteenpäin? 

   Marjamaa, Minna (AMKIT-konsortio, 2013)
   Amkeissa eletään kovia aikoja: Aloituspaikkoja vähennetään, pieniä yksiköitä suljetaan, yt-neuvotteluita käydään ja toimiluvat haetaan uudestaan syksyllä 2013. Miten jatkaa jäljelle jääneillä eväillä eteenpäin kirjastoissa? ...
  • AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI 

   Piispanen, Marja-Leena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkielma on tehty Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) Ammatillisen opettajakorkea-koulun opinnäytetyöksi. Tutkielman tarkoitus on yhtäältä kuvata opettajan kulttuurikompetenssia teoreettisesta näkökulmasta, toisaalta ...
  • Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan aineistonhallinta : onko sitä? 

   Marjamaa, Minna; Latvanen, Jaana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaista ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on, millaista aineistoa siinä syntyy ja miten aineistoja voisi hallita ja avata. Artikkelissa käydään läpi mm. kirjoittajien kotikorkeakoulujen ...
  • Ammattikorkeakoulujen avoimuudella vaikuttavuutta, tehokkuutta ja yhteiskunnallista hyötyä 

   Näreaho, Susanna; Lahtinen, Hanna; Lahti, Pekka (Metropolia ammattikorkeakoulu, 2018)
   ”Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.” Tämä YK:n ihmisoikeuksien julistuksen artikla 27 antaa ...
  • Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus 

   Tolonen, Tiina; Marjamaa, Minna (AMKIT-konsortio, 2018)
   Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus saavuttaa asetetut tavoitteet? Kolmessa vuodessa ammattikorkeakoulut ovat edistyneet hyvin julkaisujen avaamisessa ja ...
  • Ammattikorkeakoulujen tuki opiskelijoiden yrittäjyydelle liiketalouden koulutusohjelmassa 

   Huttunen, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Suomessa on viime vuosina ollut esillä suurien ikäluokkien eläkkeelle jääminen, minkä seurauksena tarvitaan uusia menestyviä yrittäjiä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja vaikuttavat siten ...
  • Ammattikorkeakoulukirjasto opiskeluhyvinvoinnin tukena 

   Huovila, Erja (Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio, 2016)
   Laurea-ammattikorkeakoulussa toimii opiskeluhyvinvointiryhmä, joka järjesti tänä keväänä ammattikorkeakoulun sisäisen opiskeluhyvinvointifoorumin. Laurea-kirjasto sai kutsun tulla mukaan ja informaatikolta pyydettiin ...
  • An Ethical Framework for Maritime Surveillance Technology Projects 

   Sarlio-Siintola, Sari; Tammilehto, Tuomas; Siintola, Saara (The NATO Science and Technology Organization Centre for Maritime Research and Experimentation, 2019)
   The ethics of Maritime Surveillance is a topic of increasing importance in both academia and other forums. This development owes partially to new legal obligations, such as those set out in EUs new data protection ...
  • Analysing E-Services and Mobile Applications with Companied Conjoint Analysis and fMRI Technique 

   Heinonen, Jarmo (International Journal of E-Services and Mobile Applications, 2015)
   Previous research has shown that neuromarketing and conjoint analysis have been used in many areas of consumer research, and to provide for further understanding of consumer behaviour. Together these two methods may reveal ...
  • ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ 

   Korhonen, Hanna; Pirinen, Satu; Rissanen, Katja; Salokoski, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas syömishäiriöistä nuorisopsykiatrisen osaston käyttöön. Oppaan, joka löytyy liitteenä julkaisun lopusta, tarkoituksena on antaa hoitohenkilökunnalle ajankohtaista ja tutkittua ...
  • The answer is project-studies! : Learning integration with research and development projects 

   Juvonen, Sanna (International Academy of Technology, Education and Development, 2018)
   Research and development (R&D) projects offer a unique study platform for students in higher education. At their best, higher education studies can be implemented in projects in a way that combines practice-oriented tasks ...
  • Application of Cyber Resilience Review to an Electricity Company 

   Pöyhönen, Jouni; Nuojua, Viivi; Lehto, Martti; Rajamäki, Jyri (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2018)
   The functioning of a modern society is based on the cooperation of several critical infrastructures, whose joint efficiency depends increasingly on a reliable national electric power system. Reliability is based on the ...
  • Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen oppilaitoksissa 

   Martikainen, Soili; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Oppilaitosten turvallisuus on koko kouluyhteisön yhteinen asia. Tämä julkaisu on suunnattu kaikille oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Artikkelit sisältävät sekä turvallisuusjohtamisen ...
  • Arjen sanahelinää. Kuka on asiakas? Mitä on palvelu? 

   Aarnio, Teija; Alakoski, Leena; Pitkänen, Lea; Rajahonka, Mervi (Systeemityöyhdistys SYTYKE, 2018)
   Seuraava yritysarjen esimerkki innoitti meitä tutkimaan otsikon aihepiiriä. Yrityksen johtoryhmä tulevaa ja tarkastelia asiakkaiden lukumääriä. Asiakkaita raportoitiin olevan lähes 30 000.Johtoryhmä oli tyytyväinen ...