- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Mun Idea : Osallistuva budjetointi Espoon keskuksen alueella 

   Lund, Virpi (Keski-Espoo Seura, 2017)
   Espoon keskuksen alueella kokeillaan nyt keväällä 2017 osallistuvaa budjetointia kansalaisosallistumisen menetelmänä perinteisten vaikutuskanavien rinnalla. Asukkaita halutaan kannustaa kehittämään asuinaluettaan ja heidän ...
  • Mun Idea : osallistuva budjetointi tuo esiin asukkaille tärkeitä asioita 

   Lund, Virpi (Keski-Espoo seura, 2018)
   Espoon keskuksen alueella kokeiltiin keväällä 2017 osallistuvaa budjetointia kansalaisosallistumisen menetelmänä. Lyhyesti idea toimi seuraavasti: Osallistujat jättivät ideansa helmikuussa verkkosovellukseen, ...
  • Muotoilimme oikeutta - Oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun ensimmäinen 

   Linna, Jukka; Aalto, Johanna; Niinikoski, Sanna; Anttila, Pia; Anttonen, Eeva-Sofia; Aspegren, Hanna; Halmesaari, Pentti; Hasan, Aino; Heinonen, Heini; Kauko, Eeva; Kiltilä, Liisa; Koivisto, Katarina; Korhonen, Joel; Melasniemi, Anniina; Nevala, Jenni; Pere, Tuula; Salo, Maarit; Stenros, Johanna; Talke, Katri; Toivonen, Nina; Valli, Hanna; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut / Laurea Publications 128 (2019)
   Laurea-ammattikorkeakoulun oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun koulutus on ainutlaatuinen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Se on maailman ensimmäinen tutkintoon johtava oikeusmuotoilun maisteritasoinen ...
  • Musiikki tuottaa tunteita 

   Kurkinen, Anne; Latva-Korpela, Irene (Akavan sairaanhoitajat ja Taja, 2019)
  • Muutoksesta mahdollisuus ja yhteistyöstä ilo : AMK-kirjastopäivien antia 

   Laakkonen, Anna (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2014)
   Kirjastojen näkymätön työ pitää tehdä näkyväksi, palveluiden markkinointia tulee tehostaa ja kirjastotyön tekemiselle tulee antaa kasvot. Käyttäjät pitää ottaa mukaan palveluiden kehittämiseen. Palveluasenne tulee ulottaa ...
  • Muuttuuko oluen kulutus? 

   Lehtinen, Anikó (Olutposti Media, 2020)
   Olemme eläneet tätä uutta aikaa nyt vajaa vuoden, jossa liikkuminen on rajoitetumpaa, sosiaaliset kontaktit vähäisempiä, kokoontumiset vältettäviä ja tapahtumat peruttuja. Mutta miten se on vaikuttanut kulutukseemme ja ...
  • Myönteinen ilmapiiri ja yhteinen tahtotila Laurea-ammattikorkeakoulun ja -kirjaston turvallisuuden kehittämisen lähtökohtina 

   Ranta, Tiina; Huovila, Erja (Arene ry, 2015)
   Suuressa osassa suomalaisia koulutusorganisaatioita on syntymässä turvallisuuden kehittämistä tukeva, turvallisuusmyönteinen ilmapiiri: koulut haluavat tehdä työtä turvallisen opiskelu- ja työympäristön mahdollistamiseksi. ...
  • Myös vanhaan malliin 

   Väkevä-Harjula, Irene (Etelä-Suomen Media, 2018)
   Laurean Hyvinkään kampuksella on pitkät perinteet sosiaalialan koulutuksessa. Jo yli kymmenen vuoden ajan Hyvinkäällä on tarjottu sosionomikoulutusta 1-2 ryhmälle vuosittain.
  • Mäntsälä mielessä -roadtrip 

   Oikkonen, Petri; Laurea-ammattikorkeakoulu; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä julkaisu käsittelee Mäntsälän aluekehitystyötä pääosin vuodesta 2010 eteenpäin. Kirja toteutettiin yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Mäntsälän aluekehitykseen osallistuneiden sidosryhmien kanssa. Julkaisu ...
  • NAPPI-vinkkejä erityistä tukea tarvitsevan nuoren liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi 

   Laitinen, Jukka; Meristö, Tarja; Jokinen, Heidi; Ruoslahti, Harri; Repo Jamal, Hanna
   Laurea julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Oppaaseen on koottu vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Opas perustuu v. 2018-2020 saatuihin kokemuksiin Nappi-hankkeessa, jossa toteutettiin Lohjan ja Espoon alueella ...
  • Narrative comprehension beyond language : Common brain networks activated by a movie and its script 

   Tikka, Pia; Kauttonen, Janne; Hlushchuk, Yevhen (Public Library of Science, 2018)
   Narratives surround us in our everyday life in different forms. In the sensory brain areas, the processing of narratives is dependent on the media of presentation, be that in audiovisual or written form. However, little ...
  • National Open Innovation System (NOIS) : Defining a Solid Reward Model For NOIS 

   Santonen, Teemu; Kaivo-Oja, Jari; Antikainen, Maria (International Society for Professional Innovation Management, 2008)
   With the aim of generating new ideas, a novel Online Social Network (OSN) based National Open Innovation System (NOIS) is introduced. Although the motivations to participate in online communities have been studied a lot, ...
  • National Security Auditing Criteria, KATAKRI: Leading Auditor Training and Auditing Process 

   Rajamäki, Jyri; Rajamäki, Merja (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013)
   The National Security Auditing Criteria, KATAKRI, were published in 2009, revised in 2011, and version III is currently under revision. The root of KATAKRI is to preserve the confidentiality of any confidential and classified ...
  • "Nenästä kiinni ja ponnistus ja hyppy!" Kirjastot sopeutuvat koronakevääseen 

   Virrankoski, Antti; Manninen, Soile; Suikka, Minna; Aho, Marja; Kuittinen, Marja; Meriläinen, Mikko; Mikkonen, Heta; Ovaska, Tuulevi; Parviainen, Harri; Rissanen, Tuula; Rosti, Tomi; Saarti, Jarmo; Salmi, Kirsi; Turunen, Tarja; Lahtinen, Hanna; Marjamaa, Minna; Ala-Kyyny, Juuso (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2020)
   Maailmanlaajuinen koronapandemia tavoitti maaliskuussa myös Suomen ja tieteelliset kirjastot siirtyivät muun yhteiskunnan mukana poikkeusoloihin. Vaikka koronakevät mullisti kirjastojen arjen, sopeutuminen uuteen tilanteeseen ...
  • Neoliberalism, welfare state and social work practice in Finland 

   Marjanen, Päivi; Spolander, Gary; Aulanko, Timo (Routledge, 2018)
   This article seeks to draw upon the changes and consequences which have been experienced as a result of global neoliberal policy implementation. The use of privatisation and market in the delivery of social welfare services ...
  • Nettiaikakausi tarvitsee uudenlaisen korkeakoulun 

   Saarikoski, Ville (Arene, 2017)
   Visio on strategisen johtamisen keskeinen elementti. Se on usein suomennettu tulevaisuuden harhakuvaksi. Visiossa olennaista on, että se on realistinen, ymmärrettävä, toteutettavissa, mitattavissa ja innostava (Lindroos & ...
  • Neurohoitotyön kehittäminen ja osaamiskriteerit 

   Lindell, Ella; Kotila, Jaana; Moisander, Hannele (Suomen neurohoitajat, 2019)
   Laurea-ammattikorkeakoulun ja HUS Neurokeskuksen yhteistyön tuloksena on valmistunut 39 opinnäytetyötä vuodesta 2007 lähtien. Learning b Developing (LbD) on Laureassa kehitetty kansainvälisesti auditoitu pedagoginen malli, ...
  • Neuromarketing : Understanding Customers' Subconscious Responses to Marketing 

   Suomala, Jyrki; Palokangas, Lauri; Leminen, Seppo; Westerlund, Mika; Heinonen, Jarmo; Numminen, Jussi (Talent First Network (Carleton University), 2012)
   This article presents neuromarketing as a way to detect brain activation during customer engagement. Neuromarketing is a field of marketing research that studies consumers' sensorimotor, cognitive, and affective response ...
  • NeuroService: tutkimuksia kuluttajien mieltymyksistä aivokuvantamisen keinoin 

   Maunula, Sini; Hytönen, Kaisa; Heinonen, Jarmo; Suomala, Jyrki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  • New Approach and Tools for Systematic Integration of Higher Education with Research and Development Projects 

   Ojasalo, Katri; Juvonen, Sanna; Kaartti, Virpi; Haapaniemi, Harri (International Academy of Technology, Education and Development, 2017)
   The purpose of this study is to create a pedagogical approach and tools for systematic integration of higher education and university´s research and development projects. The appeal and usefulness of education decreases ...