- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Open Innovation in a Systemic Innovation Context : Analyzing Online Mass Innovation Process from Systemic Perspectives 

   Kaivo-Oja, Jari; Santonen, Teemu (The Open Innovation Research Seminar, 2010)
   This study briefly introduces the National Open Innovation System (NOIS) paradigm, which enables open innovation and online social network (OSN) approaches integration to National Innovation Systems(NIS) and higher education. ...
  • Open Minds, Open Spaces : Mindset Changes During Urban Walking 

   Salin, Ossi; Pesso, Kaija (Sage, 2017)
   Our interest in this article is to explore how people reshape their mind-sets during walking in different urban places and spaces in the city. We argue that mind-set changes are socially ...
  • Open Service Innovation Platform in a Smart City 

   Ojasalo, Jukka (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015)
   The knowledge of how a city can drive innovation of companies and third sector organizations for its own needs is scarce so far. The present article addresses this knowledge gap. The purpose is to develop and propose a ...
  • OPETTAJUUS LEARNING BY DEVELOPING-TOIMINTAMALLISSA 

   Ora-Hyytiäinen, Elina; Rajalahti, Elina; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Perinteinen opettajuuden kulttuuri ja opettajan ammatillinen identiteetti muodostavat sekä vahvuuden että heikkouden kohdattaessa uusia haasteita ammattikorkeakouluopettajan työssä. Opettaja joutuu etsimään itselleen uutta ...
  • Opetuksen ja ohjauksen laatu Laureassa 2007-2009 

   Lassila, Eeva; Kallioinen, Outi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opetuksen ja ohjauksen laadusta keskusteltaessa keskeisiksi kysymyksiksi nousee: Mitä on laadukas opetus? Mistä opetuksen laatu muodostuu? Opetuksen, ohjauksen ja oppimisen laadulle ei ole olemassa yhtä ja ainoaa määritelmää ...
  • Opi ja kehitä! Digitaalinen Living Lab oppimis- ja innovointiympäristönä 

   Ranta, Liisa; Drake, Merja; Ahonen, Outi; Hautaviita, Terhi; Iiskola, Merja; Pirinen, Sanna; Alanko, Hanna; Arpiainen, Jenna; Dinca, Heidi; Dufva, Mariella; Farah, Ali Hagi; Jauhiainen, Mia; Koivuranta, Maria; Laamanen, Ria; Lackman, Veera; Laiho, Outi; Laine, Linda; Laurila, Maria; Lindahl, Terhi; Litja, Tanja; Mettine, Samuli; Miettinen, Jerita; Mäkipaakkanen, Kirsi; Nordström, Rita; Oksanen, Janiika; Palomäki, Pia; Randelin, Hathaikan; Reponen, Marjo; Rissanen, Sanni; Santala, Markus; Storgårds, Katarina; Teljä-Siltanen, Päivi; Väistö, Tuija; Wasström, Heidi; Pesonen, Jarno; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurean julkaisusarja / Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Miten osallistaa ikääntyneet palveluiden kehittämiseen? Mitä moniammatillinen kehittäminen vaatii? Miten digitaalisuus voisi olla avuksi kehittämisessä? Tässä julkaisussa kuvataan sydämen vajaatoimintaa sairastavien ...
  • OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA : Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa 

   Kivelä, Susanna; Koponen, Irmeli; Vahvaselkä, Irma; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Julkiset palvelut ovat huomattava osa kansantaloutta ja keskeinen osa kaikkien suomalaisten elämää. Toimintaympäristön muutospaineet ovat johtaneet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen käynnistymiseen. Tulevaisuudessa uusia ...
  • Opinnollistamista työelämän tarpeista : Vapaaehtoistoiminnalla hyvinvointia ikääntyneiden arkeen 

   Jussila, Annukka; Kulmala, Katri; Ranta, Liisa; Sievers, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä luvussa kuvataan työn opinnollistamisen mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnassa. Esimerkkinä on Käpyrinne ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun välinen yhteistyöprojekti, jossa mallinnettiin yhden Käpyrinne ry:n ...
  • Opiskelijalähtöinen verkko-opintojen suunnittelu korkeakoulussa 

   Marstio, Tuija; Lipasti, Eija (Arene ry, 2016)
   Verkko-opintoja tarkastellaan usein koulutusorganisaation ja opetuksen näkökulmasta. Opiskelijoiden kokemuksia verkko-opinnoissa on tutkittu lähinnä yliopistotasolla ja avointen verkkokurssien (MOOC) osalta. Tässä artikkelissa ...
  • Opiskelijat kehittämässä yrityspalveluja kansainvälisessä ympäristössä : Case: online-myymälän palvelujen kehittäminen 

   Henriksson, Kristina (Arene ry, 2013)
   Laurea on järjestänyt vuosina 2011–2013 Englannissa EU-intensiiviohjelman IC-SID (Intercultural Approaches to Service Innovation & Design Methods), johon on osallistunut opiskelijoita ja opettajia Suomen lisäksi Saksasta, ...
  • Opiskelijat laittoivat finassialan oppimateriaalit remonttiin 

   Kuhmonen, Annamari; Seppä-Kortelainen, Sini (Finanssiala ry, 2017)
   ​Digitalisaatio ja palveluiden ennätyksellisen nopea kehitys muokkaavat uusiksi myös finanssialan koulutuksen. Joukko Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoita on selvittänyt, miten finanssialan oppimateriaaleja pitäisi ...
  • Opiskelijat tutustuivat ikäteknologiaan pakohuonepelissä 

   Honkonen, Anniina; Ylitalo, Milla (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikön hoitotyön koulutusohjelmassa toteutettiin keväällä 2019 pilotti, jossa kahden vuosikurssin opiskelijat suunnittelivat ja testasivat hyvinvointiteknologiaa ja asiakaskohtaamisia ...
  • Opiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuususko ammattikorkeakoulussa 

   Kasurinen, Helena; Saloranta, Arto; Gröhn, Saara; Sorri, Riikka; Kalema, Hannele; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut / Laurea Publications 124 (2019)
   Tämä julkaisu on tuotettu Toteemi-hankkeen Laurea-ammattikorkeakoulun osatoteutuksessa, jonka teemana oli opiskelijoiden hyvinvointi. Toteemi-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hankekokonaisuus (2017–2019), ...
  • Opiskelijoiden hyvinvointi ja tulevaisuususko ammattikorkeakoulussa 

   Kasurinen, Helena (ELO-ryhmä; Työ- ja elinkeinoministeriö; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019)
   Laurea-ammattikorkeakoulu on ollut osatoteuttajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoi-massa TOTEEMI – Työstä oppimassa, työhön 2017-2019 hankkeessa, joka sai rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Laurea ...
  • Opiskelun aloituksen osallistava tuki -hanke 

   Hautaviita, Terhi; Karhumaa, Leena; Mattila, Eija; Pohjanoksa, Vuokko; Rimpilä-Vanninen, Pirkko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opiskelun aloituksen osallistava tuki -hanke kohdistui nuorten opintojen keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ammattiopistossa opiskelunsa aloittavien kontekstissa. Hankkeeseen osallistuivat Laurea-ammattikorkeakoulun ...
  • Oppilaat mukaan teknisen työn luokan riskien tunnistamiseen 

   Kettunen, Paula; Martikainen, Soili (Teknisten aineiden opettajat, 2020)
   Jokaisen kouluyhteisön jäsenen osallistuminen turvallisuuden parantamiseen on yksi keskeisistä riskiperusteisen turvallisuusjohtamisen tavotteista. Oppilaita osallistava turvallisuusjohtaminen opetuksessa on oiva keino ...
  • Oppimateriaalin valinta verkkokurssille 

   Helariutta, Aino; Lahtinen, Hanna; Latvanen, Jaana; Päällysaho, Seliina (Suomen eOppimiskeskus, 2019)
   Verkkokurssien tekijöiltä edellyte-tään yhä suurempaa ymmärrys-tä oppimateriaalien valinnassa, kun korkeakoulut avaavat verk-kokurssejaan toisten korkeakoulujen opiske-lijoille tai muille kiinnostuneille. Jotta opis-kelu ...
  • Oppiminen Learning by Developing -toimintamallissa 

   Kallioinen, Outi; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Laurean kehittämispohjaista oppimista (Learning by Developing, LbD) on kehitetty jo usean vuoden ajan. Toimintamalli haastaa organisaatiotamme, opettajia, opiskelijoita sekä työelämäedustajia, koska malli murtaa perinteisiä ...
  • Oppimisen mestari 

   Saarikoski, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2019)
   Valitsevatko opiskelijat verkon luokan sijasta? Mitä kannattaa opettaa kasvotusten ja mitä verkossa? Joudutaanko toteutuksia perumaan tai resurssointia tarkastelemaan uudestaan, jos opiskelijat valitsevat verkko-opinnot ...
  • Oppimista, opettamista ja tutkivaa kehittämistä - sairaanhoitajan työn kaksi vuosisataa 

   Aholaakko, Teija-Kaisa; Mäkelä, Tiina; Alastalo, Mika; Ahonen, Outi; Hankaniemi, Anna-Kaisa; Huikko, Pirjo; Häkkinen, Mikko; Jokela, Jorma; Korhonen, Reija; Kotila, Jaana; Lahtinen, Pia; Latva-Korpela, Irene; Makkonen, Anne; Meristö, Tarja; Mulder, Riikka; Nikula, Minna; Niskanen, Anna; Ojala, Anna; Partamies, Sanna; Rajalahti, Elina; Rosenqvist, Susanne; Silvennoinen, Piia; Tamankag, Emmaculate; Toivanen, Liisa; Vierula, Jonna; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä sairaanhoitajan ja kätilön juhlavuoden 2020 julkaisussa Laurea-ammattikorkeakoulun entiset ja nykyiset opiskelijat ja opettajat esittelevät sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työn oppimista, opettamista ja tutkivaa ...