- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Perspectives on the Nature of Open Data in Business Cooperation 

   Päällysaho, Seliina; Latvanen, Jaana; Kärki, Anne; Lehto, Anttoni; Riihimaa, Jaakko; Lahti, Pekka; Lahtinen, Hanna; Suikkanen, Eija; Puhakka-Tarvainen, Helena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2020)
   Finnish Universities of Applied Sciences (UAS) educate professionals solely based on labour market needs. The education follows tightly the needs of business, industry and service sectors. Research, development and innovation ...
  • Pienen lapsen ruoka-allergia kuormittaa perheitä : miten tukea ja auttaa heitä? 

   Komulainen, Kati (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, 2012)
   Suomalaisista lapsista jopa 10% kärsii ruoka-aineallergiasta. Lähes 20% alle 4-vuotiaista lapsista on jossain vaiheessa osallistunut ruoka-aineallergioiden testaukseen. Näin ollen joka viidettä perhettä koskettavat epäilyt ...
  • Pienistä puroista syntyy iso virta? : Vesihuollon tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 2018)
   Vesihuollon tärkein tehtävä on puhtaan veden saannin varmistaminen kaikille. Puhdas vesi on yksi tulevaisuuden kriittisistä hyödykkeistä, joiden niukkuus tai epätasainen saanti voi johtaa konflikteihin, kuten aikanaan ...
  • Pilottiprojekti Kansainvälinen Sairaanhoitajuus Suomessa : “Mabuhay Laurea” 

   Koski, Jouni; Viiala, Taina; Putkonen, Päivi; Tanskanen, Marja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä julkaisussa kuvataan filippiiniläisen sairaanhoitajaryhmän pätevöittämisprosessia EU-kelpoisiksi ammatinharjoittajiksi Laurea-ammattikorkeakoulun, yhteiskunnan ja opiskelijoiden näkökulmasta. EU- ja ETA-alueen ...
  • Pioneering a Chapter Co-ordinator Model 

   Chydenius, Tarja (Service Design Network, 2019)
  • Pitkäaikaissairaiden tai vammaisten lasten sisarusten kertomuksia palvelukokemuksista 

   Ylitalo, Milla; Rantanen, Elina (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018)
   Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata nuorten palvelukokemuksia heidän itsensä kertomina tilanteessa, jossa perheessä on pitkäaikaissairas tai vammainen sisarus. Kysymme, minkälaisia palveluja nuorille on tarjolla, miten ...
  • PK-yritykset sosiaaliseen mediaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden rohkaisemina 

   Kivelä, Susanna; Marstio, Tuija; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opiskelijoilla on diginatiiveina paljon annettavaa ja opetettavaa sosiaaliseen mediaan tutustuville yrittäjille. Julkaisuun on koottu kokemuksia Laurea Lohjan Töpseli-hankkeesta, jossa sähköiseen liiketoimintaan ja ...
  • Pk-yritysten haasteet ja toimintaympäristön kehittäminen Espoon ja Kirkkonummen alueella 

   Nyqvist, Hannu; Iljin, Marko; Pärnänen, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Pk-yrityksillä on suuri merkitys alueiden taloudelle ja hyvinvoinnille sekä työllistäjinä ja veronmaksajina että innovaatioiden levittäjinä ja tuotantorakenteen uudistajina. Kansainvälisen talouden jatkuva ja nopea muutostila, ...
  • Poimintoja suomalaisen oluen menneisyydestä 

   Lehtinen, Anikó (Olutposti Media, 2020)
   Olutta on pantu Suomessa yhtä kauan kuin täällä on ollut asutusta. Oluen raaka-aine, vilja, oli entisajan ihmiselle elinehto. Viljaan ja viljatuotteisiin kuten olueen, liittyykin uskomuksia ja suojaavaa magiaa.
  • Polkuni AMK-maisterista väitöskirjatutkijaksi 

   Keränen, Krista (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Onko AMK-maisterin tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia vai umpikuja? Omalla kohdallani ammattikorkeakoulututkintoni eivät ole ainoastaan vieneet osaamistani eteenpäin, vaan myös mahdollistaneet tasaisen urakehityksen sekä ...
  • Polkuopinnot avaavat uusia näkökulmia 

   Juvonen, Sanna (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 2017)
   Laurea-ammattikorkeakoulu on tänä vuonna aloittanut uudenmuotoiset polkuopinnot, joita suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiohankkeissa.
  • Porvoo Campus : oppimisen edelläkävijä 

   Enroth-Niemi, Lis; Wiitakorpi, Iiris (Arene ry, 2013)
   Porvoo Campuksella toimivat ammattikorkeakoulut (HAAGA-HELIA ja Laurea) ovat sitoutuneet yhteistyöhön jo Campus-projektin alusta lähtien. Yhteistä ei ole vain seinät ja fyysiset tilat, vaan toiminta, jota on kehitetty ajan ...
  • Potilaan kliinisen tilan tarkkailu : tärkeä osa tehosairaanhoitajan osaamista 

   Alastalo, Mika; Salminen, Leena; Leino-Kilpi, Helena (Suomen tehohoitoyhdistys, 2017)
   Kaikille kliinistä työtä tekeville tehosairaanhoitajille lienee selvää, että potilaan kliinisen tilan tarkkailu on yksi heidän tärkeimpiä työtehtäviää ja osaamisalueitaan - tutkimukset vahvistavat havainnon. Tehohoitotyön ...
  • Potilaan kohtaamisen opetus 

   Alastalo, Mika; Suikkala, Arja; Salminen, Leena (Akavan sairaanhoitajat ja Taja Ry, 2017)
   Potilaan kunnioittava kohtaaminen on potilaan oikeus. Koulutukselle tämän kohtaamisen opettaminen on haaste. Oivallisinta on saada potilaat mukaan opetukseen.
  • Potilaiden psyykkiset stressitekijät teho-osastolla : potilaiden ja sairaanhoitajien näkökulmat eroavat 

   Sinisalo, Anu (Suomen tehohoitoyhdistys, 2015)
   Potilaat kokevat erilaisia stressitekijöitä, kuten pelkoa, ahdistusta ja uupumusta tehohoidon aikana. Nämä vaikeat kokemukset voivat aikaansaada psyykkistä stressiä sekä elintoimintojen häiriöitä.
  • Predictive modeling for trustworthiness and other subjective text properties in online nutrition and health communication 

   Kauttonen, Janne; Hannukainen, Jenni; Tikka, Pia; Suomala, Jyrki (Public Library of Science, 2020)
   While the internet has democratized and accelerated content creation and sharing, it has also made people more vulnerable to manipulation and misinformation. Also, the received information can be distorted by psychological ...
  • Privacy and data protection in open source intelligence and big data analytics: Case ‘MARISA’ 

   Rajamäki, Jyri; Sarlio-Siintola, Sari; Alapuranen, Nina; Nevanperä, Minna
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   This article analyses privacy and data protection issues in open source intelligence and big data analytics carried out by law enforcement authorities. The empirical case explores these challenges in the MARISA project. ...
  • Professional Master’s Degree Students’ Perceptions on the Changes Digitalisation Imposes on Counselling in the Social and Health Care Sector 

   Silvennoinen, Piia (MDPI, 2020)
   The study portrays the social and health care master’s students’ (N = 19) perceptions on the changes in work practices due to digitalisation, with a special focus on online counselling. Furthermore, the data include thoughts ...
  • PROFESSIONALISATION OF NURSING IN ENGLAND AND SPAIN: A Comparative Study 

   Camaño-Puig, Ramón (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The publication of this book is the result of the close collaboration,both in terms of research as well as in students and faculty exchanges that has existed for a long time between Laurea Polytechnic, in Finland, and the ...
  • Progress on Open Science: Towards a Shared Research Knowledge System. Final Report of the Open Science Policy Platform 

   Mendez, Eva; Lawrence, Rebecca; MacCallum, Catriona J.; Moar, Eva; Lossau, Norbert; Deketelaere, Kurt; Luyben, Karel; Epure, Manuela; Bertero, Michaela; Garfinkel, Michele; Hirvikoski, Tuija; Rossel, Christophe; Koch, Wolfram; Leonelli, Sabina; Borrell-Dami, Lidia; Vogel, Johannes; Mabe, Michael; Wood, John; Scott, Matthew; Andreozzi, Sergio; Manola, Natalia; Edmond, Jennifer; Venturini, Gioi; Hormia Poutanen, Kristiina (European commission, 2020)
   This final report of the EU Open Science Policy Platform (OSPP) provides a brief overview of its four-year mandate from 2016 to 2020, followed by an update on progress by each stakeholder group over the past two years since ...