- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Towards practical reflexivity in online discussion groups 

   Sarja, Anneli; Janhonen, Sirpa; Havukainen, Pirjo; Vesterinen, Anne (Routledge, 2018)
   This paper continues the discussion about student-driven, interactive learning activities in higher education. Using object-oriented activity theory, the article explores the relational aspects of reflexive practice as ...
  • Towards Resilient Cyber-Physical eHealth Systems 

   Rajamäki, Jyri (WSEAS Press, 2016)
   Current eHealth systems are cyber-physical systems (CPS) making safety-critical decisions based on information from other systems not known during development. To achieve the trust of users, measures of safety have to be ...
  • Towards the Cyber Security Paradigm of eHealth : Resilience and Desigh Aspects 

   Rajamäki, Jyri; Pirinen, Rauno (American Institute of Physics (AIP), 2017)
   Digital technologies have significantly changed the role of healthcare clients in seeking and receiving medical help, as well as brought up more cooperative policy issues in healthcare cross-border services. Citizens ...
  • Towards Third-Generation Living Lab Networks in Cities 

   Leminen, Seppo; Rajahonka, Mervi; Westerlund, Mika (Talent First Network, 2017)
   Many cities engage in diverse experimentation, innovation, and development activities with a broad variety of environments and stakeholders to the benefit of citizens, companies, municipalities, and ...
  • Towards unlocking eHealth potential in Europe 

   Rajamäki, Jyri (International Association of Research and Science, 2016)
   eHealth characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve healthcare locally, regionally, and worldwide ...
  • TradeAway : Collaborative Game Design and Development as a Learning Environment 

   Pöyry-Lassila, Päivi; Kuhmonen, Annemari; Marjanen, Päivi (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017)
   Learning games and game-based learning have been taken into use in various fields of education. Even though the use of learning games has been widely studied, not enough is known about how to pedagogically design game ...
  • TradeAway learning game project : A fun and collaborative way of learning game design and development, international business and entrepreneurial mindset in innovative knowledge communities 

   Pöyry-Lassila, Päivi; Kuhmonen, Annemari (Tampereen yliopisto, 2017)
   Learning games and game-based learning have been taken into use in various fields of education. Even though the use of learning games has been widely studied, not enough is known about how to pedagogically ...
  • Transatlantic Dual Degree Programme in Nursing : Transatlantic Degree Project 

   Havukainen, Pirjo; Ikonen, Tuula; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   The TCN (Transatlantic Curriculum in Nursing) programme was the first Transatlantic Dual Degree Programme in Nursing in the world. Within the European Union, the programme was funded by the EU-US Atlantis programme, which ...
  • Transnational piloting for smooth internationalization of health-tech start-ups 

   Haho, Päivi; Kaartti, Virpi (European Network of Living Labs, 2018)
   Health-tech business is increasing all over the global markets. Startups need agile and cost-efficient methods to study the needs and opportunities in foreign markets. Thus, the purpose of this paper is to advance the ...
  • Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta : haasteet ja mahdollisuudet 

   Meristö, Tarja (Förlags Ab Sydvästkusten, 2016)
   Kirjoitus perustuu Tarja Meristön 30.3.2016 Paraisten Portin Rotary Clubin kokouksessa pitämään esitykseen.
  • Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus osaamiseen teknologia-alalla 2025 : Haastattelututkimuksen tuloksia 

   Manninen, Anneli; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä teknologiaennakoinnin raportti perustuu pääosin haastatteluihin, ja se kertoo teknologiatoimialan näkemyksiä tulevaisuuden muutostekijöistä sekä niiden vaikutuksesta omaan toimintaan ja osaamistarpeisiin. Ennakointityö ...
  • Tulevaisuuden näkymiä työterveyshuoltoon 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Työterveyslaitos, 2020)
   Yhteiskunta ja työelämä ovat muutoksessa. Megatrendit muuttavat maailmaa ja Suomea siinä samalla. Teknologian murros, digitalisaatio, tekoäly sekä robottien lisääntyvä hyödyntäminen eri aloilla muuttavat työelämää. Muutos ...
  • Tulevaisuuden työpaikat luodaan pk-yrityksissä 

   Sekki, Antti (Keskisuomalainen Oyj, 2016)
   Tulevaisuuden työpaikat luodaan pk-yrityksissä
  • Tulevaisuus tehdään yhdessä kehittämällä : Teknologiaa ja osallistamista kuntien murroksessa 

   Kortesalmi, Marilla; Hirvikoski, Tuija; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Globalisoituvassa maailmassa paikallisen elinvoimasuuden merkitys korostuu. Tulevaisuudessa alueet ja kaupungit ovat kehityksen edelläkävijöitä. Ne pystyvät tarjoamaan avoimia innovaatioympäristöjä eri toimijoille. Näiden ...
  • Tulevaisuus turvassa! : Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus turvallisuusalaan ja sen osaamistarpeisiin 

   Manninen, Anneli; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä raportti kuvaa tulevaisuuden muutosvoimia, jotka muokkaavat turvallisuusalan klusteria ja sen osaamistarpeita. Tarkastelun keskiössä ovat BOAThankkeessa sovellettavan Triple Helix -viitekehyksen mukaisesti Itämeren ...
  • Tunnista organisaatiosi osaaminen 

   Korkiakangas, Mailis (Siivoussektori, 2016)
   Organisaatio tarvitsee erilaista osaamista jokapäiväisistä tehtävistä selviämiseen. Kasvuun ja tuloksiin pohjautuvassa toimintakulttuurissa unohtuu usein, millaisella osaamisella asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. ...
  • Tuore kenttäkäsikirja yhdenmukaistaa palontutkintaa 

   Kytömäki, Linnea; Martikainen, Soili (Palo- ja pelastustieto, 2018)
   Palontutkinnan käsikirjan tavoite on kehittää ja yhdenmukaistaa kohteessa tehtävää paikkatutkintaa ja varmistaa, että tutkinta tehdään kokonaisvaltaisesti tutkijasta riippumatta.
  • Turvakävellen turvallinen koulu 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea-koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä ...
  • Turvallinen tapahtuma : Opas oppilaitosten ja korkeakoulujen tapahtumajärjestäjälle 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tänä päivänä oppilaitokset ja korkeakoulut toimivat aktiivisesti tapahtumien järjestäjinä ja on ollut ilahduttavaa huomata, miten monipuolisia ja -ilmeisiä tapahtumia meille kaikille on tarjolla. Tämä opas on syntynyt ...
  • Turvallinen, väkivallaton koulu ja päiväkoti 

   Martikainen, Soili; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Koulun ja päiväkodin ennakoiva turvallisuusjohtaminen on laaja ja haastava tehtäväkenttä. Vaikka johtaminen lähtee liikkeelle ylimmän johdon toimista, tarvitaan sen toteuttamiseen koko henkilökunnan sitoutumista ja ...