"0000-0002-8145-5394" - Selaus tekijän mukaan Julkaisut

    • Geriatrisen kuntoutusosaston omahoitajat työnsä kehittäjinä 

      Silvennoinen, Piia; Ronkainen, Kirsi (Kansanvalistusseura, 2019)
      Artikkelissa kuvataan erään lonkkamurtumapotilaisiin keskittyneen geriatrisen kuntoutusosaston tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia. Hanke käynnistyi hoitajien aloitteesta, ja sen tavoite oli omahoitajien työkäytänteiden ...