"Åberg, Sofia" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Digitalt kunnande inom småbarnspedagogiken : Ur personalens synvinkel 

      Åberg, Sofia; Asplund, Johanna (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
      Detta examensarbete skrevs på beställning av Helsingfors stad, som en del av projektet Känn teknologin! i daghemmen. Digitala verktyg blir allt vanligare i vårt samhälle, även inom småbarnspedagogiken. Grunderna för planen ...