"Åkerblom, Elise" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Filmstadens påverkan av stadsutvecklingen 

      Åkerblom, Elise (2020)
      Syftet med denna kvalitativa studie var att ta reda på hur en filmstad inom UNESCO Creative Cities Network kunde inverka på stadsutvecklingen. Materialet för studien samlades in genom svar från strukturerade intervjuer. ...