"Åkermarck, Alexander" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Användning av koldioxid i kylanläggningar 

      Åkermarck, Alexander (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
      I examensarbetet granskas egenskaperna hos det naturliga köldmediet koldioxid och vad det innebär när man talar om ett naturligt köldmedium som har en del special-egenskaper i en kylprocess. Examensarbetet är indelat i två ...