"Åkerström, Kira" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse på restaurang Solna 

      Åkerström, Kira (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      En global konkurrens, kunder med höga krav och en ständigt växande medvetenhet har medfört en ökad satsning på kvalitetsutveckling. Kvalitetsutveckling innebär ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete. Syftet med ...