"Öhberg, Rasmus" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Värmepumpssystem i större fastigheter 

      Öhberg, Rasmus; Myrberg, John (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
      Sammandrag: Syftet med detta arbete är att visa vilka möjligheter en större fastighet har, då fastigheten planerar att skaffa ett värmepumpssystem. Dimensioneringen av värmepumpssystemet är den viktigaste delen av hela ...