"Öhman, Isabella" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Barnens delaktighet i dagvårdens fysiska aktivitet : -En litteraturstudie 

      Öhman, Isabella (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
      Syftet med arbetet är att belysa olika faktorer som ökar barnens känsla av delaktighet i barnens fysiska aktivitet och att utreda pedagogens roll i att stöda barns delaktighet i den fysiska aktiviteten. Frågeställningarna ...