"Öhman, Larisza" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Praktikanters upplevelse av Ne-Rå som lärandemiljö : En enkätstudie 

      Ahlroth, Annika; Öhman, Larisza (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
      Som socionom skall man kunna skapa en professionell och delaktighetsfrämjande relat-ion med klienten där man förstår klientens behov och resurser. Socionomer skall även kunna tillämpa olika teorier och arbetsmetoder samt ...