"Öhrnberg, Jan" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Planering av ett användbart intranät för företaget Mobile Spa 

      Öhrnberg, Jan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      I detta examensarbete planerades ett intranät för företaget Mobile Spa Oy. I och med att stor vikt lades på användbarheten och användarvänligheten av det intranät som planerades, följdes existerande regler och riktlinjer ...