"Örjans, Naemi" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • En validitetsgranskning av Maskus sittbalanstest utförd på MS-patienter 

      Örjans, Naemi (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Masku neurologiska rehabiliteringscenter har under åren 1999-2001 utformat ett sittbalanstest för gravt handikappade personer. Sittbalanstestet är tidigare reliabilitets- och användbarhetstestat. Resultaten var goda. Syftet ...