"Örn, Nina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Klienters upplevelse av hemvården i Lovisa stad 

      Örn, Nina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
      Detta är ett projektarbete i Lovisa stad i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur hemvården upplevs av hemvårdens kli-enter i Lovisa stad, samt vad upplevelsen baseras på. Som ...