"Aaltio, Emma" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Handbok för incheckning av fraktenheter 

      Aaltio, Emma (2020)
      Detta examensarbete handlar om skrivarbetet av en användarvänlig handbok för incheckning som kommer att användas av fraktkoordinatorer på Tallink Silja Cargo. Det uppstod ett behov hos uppdragsgivaren att skapa ...