"Aalto-Setälä, Kira" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Befrämjande av delaktighet hos barn - finns det en genusskillnad? 

      Aalto-Setälä, Kira (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
      Syftet med detta examensarbete är att ur ett genusperspektiv observera på vilka sätt barn bereds möjlighet till delaktighet vid fysisk aktivitet. Den teoretiska referensramen består av teorier om: könsmedvetenhet i verksamhet ...