"Aaltonen, Johan" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Projektbeskrivning samt utveckling av en tenniskurs 

      Aaltonen, Johan (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
      Detta examensarbete är en projektbeskrivning där tanken är att ge vägledning i hur man skall genomföra en tenniskurs för barn i åldern 8 till 12 år. I detta arbete vill man få reda på att vad allt skall man ta i beaktande ...