"Aaltonen, Lauri" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Små- och mikroföretagens anpassning till storkundernas logistik 

      Aaltonen, Lauri (2020)
      Detta examensarbete är ett uppdrag från företaget Ceesta Oy. Syftet med arbetet är att producera en handbok för att förbättra Ceesta Oy:s logistiska prestationsförmåga, dvs. utveckla leveransservicen hos uppdragsgivaren. ...