"Bäckman, Nora Henrika" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Ledarstilar inom turismföretag 

      Bäckman, Nora Henrika (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Problemställningen i detta examensarbete ligger i hur en chef i ett turismföretag kan påverka personalen positivt, och skapa motivation på arbetsplatsen, hurudana ledarstilar används, och vilka egenskaper en god ledare har ...