"Bäckroos, Susanna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Hur arbeta på daghem med barn som har syndromet Catch 22 

      Bäckroos, Susanna; Nieminen, Lotta (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Syftet med vårt arbete var att beskriva arbetssätt som barnträdgårdslärare och andra barnskötare på daghem kan använda sig av gällande barn som har syndromet Catch 22. Vi ville visa hur de kan få barnet delaktig i gruppen ...