"Bäckström, Jonathan" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Handbok för affärssystem på Varova Oy 

      Bäckström, Jonathan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
      I och med den ekonomiska recessionen har det blivit allt svårare för logistikföretag att hålla sin verksamhet lönsam. Recessionen påverkar inte endast logistikföretagen, utan den har en inverkan på de flesta företags ...