"Bärlund, Fredrik" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Energibesparande åtgärder i ett egnahemshus 

      Bärlund, Fredrik (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
      I detta arbete granskas möjligheterna att spara energi i ett egnahemshus som uppvärms med olja. Som objekt är ett egnahemshus byggt 1992. Syftet med arbetet är att husägaren skall få en bild av vad som kan göras och vad ...