"Båsk, Marko" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • En vision till produkt: Rymdresa 

      Båsk, Marko (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Syftet med arbetet är att ta reda på om det finns kunder för rymdturism. Arbetet handlar om rymdturismen, fenomenet bakom det (produktutveckling) samt om hur en produkt blir till, från innovationsprocessen och kundsegmentering ...