"Böhling, Sami" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Elektronisk fakturering i företag 

      Böhling, Sami (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      Syftet med detta examensarbete var att ge exempel på hur ibruktagandet av elektronisk fakturering har påverkat företagen. Meningen vara att reda ut hur arbetet inom redovisningen har förändrats, hurdana för- och nackdelar ...