"Cabell, Christa" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Rätt dos av rätt medicin åt rätt patient 

      Cabell, Christa (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Detta är en kvalitativ studie som gjorts inom MAQ-projektet. Arbetet handlar om medi-cineringssäkerhet och om hur man kunde förbättra den. Syftet med arbetet är att utreda erfarenheter av dubbelkontroll och hur identifiering ...