"Causton, Betty" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Social cirkus främjar inklusion hos unga inom barnskyddet : En broschyr 

      Causton, Betty (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
      Examensarbetet är ett beställningsarbete av Sirkus Magenta ry som har social cirkus som sitt expertområde. Sirkus Magenta ry önskar utöka sin verksamhet till svensk språkiga barnskyddsklienter i huvudstadsregionen. Syftet ...