"Colliander, Anders" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Effektregulator för magasinerande elvärme 

      Colliander, Anders (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Sammandrag: Avhandlingens syfte är att framställa en kretsprototyp som skall reglera effekten till olika elvärmeappartur. Meningen är att effektregulatorn installeras i varje hushåll som har elvärme som primär uppvärmning. ...