"Corin, Marina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Ergoterapeutens kliniska resonemang 

      Corin, Marina (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      Sammandrag: Detta examensarbete gjordes i samarbete med Helsingfors Ergoterapi Ab. Helsingfors Ergoterapi Ab önskade att detta arbete teoretiskt ska beskriva ergoterapeuternas tankeprocess i praktiken. Syftet med ...