"Cronqvist, Maria" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • En prissättningsmodell och försäljningsguide för webbapplikationen Sigma 

      Cronqvist, Maria; Jokinen, Essi (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      Det är vanligt att det sker misstag i samband med läkemedelsdosering på sjukhusavdelningar. Dosering av läkemedel hör till de mest riskfyllda uppgifterna en sjukvårdare utför. På basen av detta har ett projekt tagit form ...