"Dahlbo, Susanna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Skolprojektet Hälsoverkstaden : - projektets nyhetsbrev 

      Dahlbo, Susanna (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Hälsoverkstaden är ett skolprojekt arrangerat av Folkhälsan. Projektet är verksamt i utvalda lågstadieskolor och syftet är att främja hälsosamma levnadsvanor. Inom projektet delas två nyhetsbrev ut per termin till alla ...