"Fagerholm, Mikaela" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Den unga mammans hälsa 

      Fagerholm, Mikaela (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      Detta examensarbete är en litteraturanalys som handlar om unga mammors hälsa. Med unga mammor menas i den här studien unga kvinnor som fått barn då de varit under 20 år gamla. Syftet med studien är att få mera kunskap om ...