"Fagerlund, Ida" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Välbefinnande i arbetet : En analys av Kiva-enkätsvar 

      Fagerlund, Ida (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
      Välbefinnade i arbetet innebär att individen upplever att arbetet och arbetsplatsen har en positiv inverkan på hälsan. Tidigare forskning visar att det finns många faktorer som kan bidra till en försämrad hälsa p.g.a. ...