"Fagerström, Felix" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Bredband till Pörtö 

      Fagerström, Felix (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Pörtö ögrupp som ligger i Borgå skärgård har ett problem i och med att det inte går att få en garanterat fungerande bredbands anslutning till öarna förtillfället. I detta arbete går jag igenom hur Pörtös problem ser ut och ...