"Falck, Charlotta" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Bemötande av akut insjuknade äldre personer på hälsostationen 

      Falck, Charlotta; Storgårds, Helene (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
      Denna studie är ett beställningsarbete av Esbo stad. Avsikten med denna studie är att ta reda på hur akut insjuknade äldre patienter över 75 år bemöts på hälsostationen ur vårdarnas synvinkel. Syftet är att förbättra ...