"Laaksonen, Nicco" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • En Google Adwords kampanj för Kuormalavakeskus Ab 

      Laaksonen, Nicco (Yrkeshögskolan Arcada, 2015)
      Syftet med detta examensarbete är att planera en Google Adwords kampanj åt Kuormala-vakeskus Oy. Efter planeringsskedet kommer Kampanjen att verkställas och dess påver-kan analyseras. Målsättningarna är att öka trafiken ...