"Magnusson, Pamela" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Using agents as a market entry strategy 

      Magnusson, Pamela (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
      När den inhemska marknaden är för liten är export ett bra sätt att få mera försäljning, men det ät ändå inte alltid så lätt att börja exportera. Litteraturöversikten innehåller forskning om varför företag börjar exportera ...