"Mahlberg, Paula" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • God vård av åldrande diabetiker på servicehus : kvalitativ litteraturstudie 

      Mahlberg, Paula (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Denna studie är ett beställningsarbete för Servicehuset Rudolf i Helsingfors. Problemställningen är hur man kan främja diabetikernas vård på servicehus, och vilka kunskaper personalen borde ha för att kunna ge god diabetesvård. ...