"Majuri, Annicka" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Traditioner i Etiopien - deras betydelse för kvinnor och barns hälsa 

      Sundqvist, Pia; Majuri, Annicka (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
      Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur traditioner i Etiopien inverkar på kvinnor och barns hälsa. Studien är en del av samarbetet mellan yrkeshögskolan Arcada och organisationen PADet. Examensarbetet är en ...