"Malm, Andreas" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Instruktionsvideon för Arcadahallens gym 

      Siekkeli, Andreas; Simberg, Casper; Malm, Andreas (2021)
      Detta examensarbete är ett produktutvecklingsarbete beställt av Yrkeshögskolan Arcada. Produkten är en kollektion av instruktionsvideon för besökarna i Arcada hallens gym. Produkten har som avsikt att handleda och fungera ...