"Malm, Anna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Energianvändning och energitillgångar i Finland 

      Malm, Anna (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Syftet med detta examensarbete är att samla färsk information om energianvändning och om de mest betydelsefulla energitillgångarna i Finland och att få in materialet inom en pärm för nya studeranden vid Utbildningsprogrammet ...